Indholdsfortegnelse
1.1 Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Ejner Hessel A/S

1.2 Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018

1.3 Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018

1.4 Forklar hvorfor afkastningsgraden stiger fra 13,5% i 2017 til 15,1% i 2018.

1.5. Forklar hvorfor egenkapitalens forrentning falder fra 32,6% i 2016 til 29,3% i 2017.

1.6 Hvilke forhold har påvirket posten: Køb af materielle anlægsaktiver i pengestrømsopgørelsen for 2018.

1.7 Vurder, hvilke vækststrategier Ejner Hessel A/S benytter.

Uddrag
En af grundende til den økonomiske udvikling hos Ejner Hessel A/S er at de i september 2017 overtog det fulde ejerskab af Starmark, som er Danmarks største brugtvognsforhandler, der primært sælger brugte og nyere Mercedes-Benz modeller.

Starmark har deres hovedafdeling i Vejle, og har et brugtbilscenter i Roskilde og en afdeling i Aalborg. Ejner Hessel A/S købte Starmark, fordi de ville tiltrække flere forbrugere, som enten ønsker at købe en ny eller brugt Mercedes-Benz.

Den positive udvikling i omsætningen hos Ejner Hessel A/S skyldes også at generelt har oplevet en stigning i deres værkstedsomsætning og en stigning i deres salgsafdeling pga. kvalitetsforbedringer.

Starmark har også et bredt sortiment og et stærkt voksende eftermarked, som også bidrager til den positive udvikling i omsætningen.