Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Ejner Hessel A/S.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvilke forhold der har påvirket posten: Køb af materielle anlægsaktiver i pengestrømsopgørelsen for 2018. Se spørgsmål 1.1.

Uddrag
Ejner Hessel A/S er godt tilfreds med resultatet i 2017. Deres omsætning steg med 350 millioner kr. i forhold til år 2016.

Resultatet før skat steg til 103 millioner kr. sammenlignet med året før, hvor resultatet før skat var 97 millioner kr. Der er flere grunde til der succes.

En af dem er at de har fået flere medarbejde. De er gået fra 957 i år 2016 til 1049. Stigningen i medarbejder skyldes 60 nye mekanikerstillinger og 35 nye mekanikerlærlinge.

Ejner Hessel A/S har blandt andet overtaget virksomheden Starmark, som sælger nyere brugte biler, og en årlig vækst på 10% i værkstedomsætningen. Bilfirmaet Mercedes-Benz har lanceret en ny serie biler, som er målrettet mod mellemklassen.