Ejner Hessel AS | Virksomhedsøkonomi | 10 i Karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Ejner Hessel A/S.

1.2 Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 Forklar, hvilke forhold der har påvirket posten: Køb af materielle anlægsaktiver i pengestrømsopgørelsen for 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.5 Vurder, hvilke vækststrategier Ejner Hessel A/S benytter.

1.6 Vurder, hvordan Ejner Hessel A/S’ forretningsmodel påvirkes af at have forhandling af flere bilmærker.

2.1 Opgør BrianBilen ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne marts, april, maj og juni ved køb og salg af Krom.

2.2 Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Krom udgør ved udgangen af juni i stk. og kr.

2.3 Forklar, hvorfor der er forskel på samlede udgifter og samlede omkostninger i perioden fra marts til juni. Se spørgsmål 2.1.

3.1 Redegør for, hvilken ejerform Oscar Andersen bør vælge, hvis han vil følge sin revisors anbefaling.

3.2 Beregn, hvor meget den årlige omsætning i den nye afdeling med Harley Davidson motorcykler mindst skal udgøre, for at det er lønsomt at oprette afdelingen.

3.3 Diskuter, om Oscar Andersen skal etablere den nye afdeling med Harley Davidson motorcykler.

4.1 Beregn indekstal til belysning af udviklingen i miljøpåvirkningen hos Dækspecialisten A/S.

4.2 Analyser udviklingen i miljøpåvirkningen fra 2016 til 2019 hos Dækspecialisten A/S.

4.3 Diskuter, hvilke konsekvenser inddragelsen af CSR i markedsføringen kan medføre for Dækspecialisten A/S.

Uddrag
I 2017 steg omsætningen markant for bilforhandlere Ejner Hessel A/S. I dette år steg omsætningen nemlig med 350 millioner kroner i forhold til 2016.

Samtidig steg resultatet før skat fra 97 millioner til 103 millioner kroner i 2017. Grunden til denne succes skyldes flere faktorer. Heriblandt finder vi overtagelsen af brugtbilsvirksomheden Starmark og en årlig vækst i værkstedsomsætningen på omkring 10%.

Den økonomiske udvikling er også påvirket af udviklingen i medarbejder stablen. Antallet af medarbejdere for virksomheden er nemlig vokset fra 957 til 1049.

Dette skyldes bl.a. 60 nye mekanikerstillinger samt 35 nye praktikaftaler som mekanikerlærlinge. Derudover finder vi også nu et større fokus på IT, i form af bl.a. det digitale showroom, som er åbnet i Århus.

En betydelig faktor for virksomhedens seneste succes, er dog også at de nu rammer en bredere målgruppe, end de førhen har gjort, ved at lave samarbejder med bilmærker

som lancerer nye modeller, og dermed rammer andre målgrupper, f.eks. Mercedes-Benz, som har oprette en ny serie som primært er målrettet mellemklassen.

Derudover ser vi også en vækst i salg af vare- og lastbiler, hvor der også her findes nye modeller som, tiltrækker kunderne med bl.a. miljøvenlighed.

---

Hvis vi starter med at kigge på virksomhedens afkastningsgrad, ser vi en stigning på 12% fra 2016 til 2018. Dette medfører en forbedret rentabilitet.

For at en afkastningsgrad er tilfredsstillende, kræver det at denne er højere end markedsrenten, med risikotillæg. Da markedsrenten i dette tilfælde ligger på 1-2%, kan vi altså konkludere at virksomheden har en sund afkastningsgrad, som befinder sig på et stabilt niveau.

I forhold til virksomhedens aktivers omsætningshastighed, kan vi her se en stigning fra 4,83% i 2016 til 5,39% i 2017. Dette skyldes en svag stigning i anlægsaktiverne på 2%, samt en større stigning i nettoomsætningen på 8%.

Alt dette påvirker AOH positivt. Efter 2017 forringes AOH, og falder til 4,52%. Dette skyldes den modsatte effekt end det forhenværende år.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu