Ejner Hessel AS | Virksomhedsanalyse | VØ Opgave 1

Opgavebeskrivelse
Opgave 1:Virksomhedsanalyse - Virksomhedsøkonomi A

Spørgsmål 1.1 - 1.7

1.1
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Ejner Hessel A/S.

1.2
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Indekstal for kapitaltilpasningsevne:

1.3
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018. Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Indekstal forkapitaltilpasningsevne:
- Indekstal for Indtjeningsevne

1.4
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er steget fra 29,3 % i 2017 til 35,4 % i 2018.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5
Forklar, hvorfor årets pengestrøm for 2018 er positiv med tkr. 1.293, når Ejner Hessel A/S har købt materielle anlægsaktiver for tkr. 78.292 i 2018.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6
Vurder, hvilke vækststrategier Ejner Hessel A/S benytter

1.7
Vurder, hvordan Ejner Hessel A/S’ forretningsmodel påvirkes af at have forhandling af flere bilmærker.

Uddrag
Virksomheden kapitaltilpasningsevne er forringet fra år 16 til år 18, idet aktivernes omsætningshastighed er faldet fra 4,83 g i år 16 til 4,52 g i år 18, dvs. et fald på 0,31 g eller ca. 6 %.

Anlægsaktiverne er i analyseperioden steget med 23 %. Denne udvikling har påvirket aktivernes omsætningshastighed negativt, idet omsætningen er steget med 12%, mens anlægsaktiverne er steget med 23%.

Varebeholdningerne er i analyseperioden steget med 7%. Sammenholdt med stigningen i omsætningen på 12% har denne udvikling påvirket aktivernes omsætningshastighed positivt.

Tilgodehavender fra salg er steget med 24 %. Sammenholdt med stigningen i omsætningen på 12 % har denne udviklingen påvirket aktivernes omsætningshastighed negativt.

Indekstallene viser altså at mens nettoomsætningen er steget med 12 % fra år 16 til år 18, er varebeholdninger og tilgodehavender fra salg steget mere end omsætningen (31%), og de har derfor ikke forårsaget en forbedringen i aktivernes omsætningshastighed.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu