Ejner Hessel AS | Økonomisk udvikling

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Ejner Hessel A/S.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvilke forhold der har påvirket posten: Køb af materielle anlægsaktiver i pengestrømsopgørelsen for 2018. Se spørgsmål 1.1.

Uddrag
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Ejner Hessel A/S.

Ejner Hessel A/S er godt tilfreds med resultatet i 2017. Deres omsætning steg med 350 millioner kr. i forhold til år 2016.

Resultatet før skat steg til 103 millioner kr. sammenlignet med året før, hvor resultatet før skat var 97 millioner kr. Der er flere grunde til der succes.

En af dem er at de har fået flere medarbejde. De er gået fra 957 i år 2016 til 1049. Stigningen i medarbejder skyldes 60 nye mekanikerstillinger og 35 nye mekanikerlærlinge.

Ejner Hessel A/S har blandt andet overtaget virksomheden Starmark, som sælger nyere brugte biler, og en årlig vækst på 10% i værkstedomsætningen. Bilfirmaet Mercedes-Benz har lanceret en ny serie biler, som er målrettet mod mellemklassen.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

Nettoomsætningen er steget med 12% i perioden 2016 - 2018. Stigningen i nettoomsætning, skyldes at de har opkøbt Starmark, samt de har lanceret en ny serie biler til middelklassen, så de har fået en større målgruppe.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu