Ejner Hessel AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Ejner Hessel A/S.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
- Indekstal for indtjeningsevne:
- Indekstal for kapitaltilpasningsevne:

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvilke forhold der har påvirket posten: Køb af materielle anlægsaktiver i pengestrømsopgørelsen for 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilkevækststrategier Ejner Hessel A/S benytter

1.6 (5 %)
Vurder, hvordan Ejner Hessel A/S’ forretningsmodel påvirkes af at have forhandling af flere bilmærker.

2.1 (10 %)
Opgør BrianBilen ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne marts, april, maj og juni ved køb og salg af Krom.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Kromudgør ved udgangen af juni i stk. og kr.

2.3 (5 %)
Forklar, hvorfor der er forskel på samlede udgifter og samlede omkostninger i perioden fra marts til juni. Se spørgsmål 2.1

3.1 (5 %)
Redegør for, hvilken ejerform Oscar Andersen bør vælge, hvis han vil følge sin revisors anbefaling.

3.2 (5 %)
Beregn, hvor meget den årlige omsætning i den nye afdeling med Harley Davidson motorcykler mindst skal udgøre, for at det er lønsomt at oprette afdelingen.

3.3 (5 %)
Diskuter, om Oscar Andersen skal etablere den nye afdeling med Harley Davidson motorcykler.

4.1 (5 %)
Beregn indekstal til belysning af udviklingen i miljøpåvirkningen hos Dækspecialisten A/S.

4.2 (5 %)
Analyser udviklingen i miljøpåvirkningen fra 2016 til 2019 hos Dækspecialisten A/S.

4.3 (5 %)
Diskuter, hvilke konsekvenser inddragelsen af CSR i markedsføringen kan medføre for Dækspecialisten A/S.

Uddrag
1.En polemik om omlægning af registreringsafgiften i efteråret kostede dyrt, det kostede ifl. Adm. Direktør Bjarne Hessel et to cifret millionbeløb i 2017 resultatet.

2. I 2017 overtog Ejner Hessel A/S det fulde ejerskab Starmark. Kort efter overtagelsen åbnede Starmarket brugtbilscenter i Roskilde og en afdeling i Aalborg, dette har også haft betydning for den økonomiske udvikling i Ejner Hessel A/S.

3. Der har de seneste år været vækst i værkstedsomsætningen på ca. 10%. Det er ikke en lige så høj vækst som i salgsafdelingen

men årsagen til den mindre vækst er fordi bilerne er blevet mere sikre, de går sjældnere i stykker og serviceintervallerne bliver længere og længere.

4. Med den vækstende mængde biler på værkstedet står Ejner Hessel A/S til at komme til at mangle mekanikere.

Ejner Hessel A/S har derfor brugt penge på markedsføring af rekrutteringskampagnen: ”EjnerHessel - Din fremtid”, for at nå ud til de unge.

---

Ejner Hessel A/S’ overskudsgrad er steget fra 2,5 i 2016 til 3,3 i 2018, dette viser hvor stor en del af omsætningen, der bliver tilbage i indtjening

når virksomhedens driftsomkostninger er dækket. Dette skyldes som sagt stigende interesse for vare og lastbiler og andre vellykkede investeringer.

Nettoomsætningen er steget i indekstallene for indtjening, hvilket hænger sammen med virksomhedens forbedrede indtjeningsevne.

Ejner Hessel A/S har haft et lille fald af aktivernes omsætningshastighed, de har altså ikke været lige så hurtige som de plejer til at omsætte sine aktier.

Dette skyldes at Ejner Hessel A/S har fået flere aktiver og at omsætningen ikke er steget nok til at aktivernes omsætningshastighed kunne stige.

Men da det er en minimal ændring fra 4,83 i 2016 til 4,52 i 2018, så er det tæt på en fastholdelse af virksomhedens kapitaltilpasningsevne. Vi kan se denne udvikling følges med de stigende indekstal for anlægsaktiver i indekstal for kapitaltilpasning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu