Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Ejner Hessel A/S.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvilke forhold der har påvirket posten: Køb af materielle anlægsaktiver i pengestrømsopgørelsen for 2018. Se spørgsmål 1.1.
- Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Ejner Hessel A/S benytter

1.6 (5 %)
Vurder, hvordan Ejner Hessel A/S’ forretningsmodel påvirkes af at have forhandling af flere bilmærker.

2.1 (10 %)
Opgør BrianBilen ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne marts, april, maj og juni ved køb og salg af Krom.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Krom udgør ved udgangen af juni i stk. og kr.

2.3 (5 %)
Forklar, hvorfor der er forskel på samlede udgifter og samlede omkostninger i perioden fra marts til juni. Se spørgsmål 2.1.

3.1 (5 %)
Redegør for, hvilken ejerform Oscar Andersen bør vælge, hvis han vil følge sin revisors anbefaling.

3.2 (5 %)
Beregn, hvor meget den årlige omsætning i den nye afdeling med Harley Davidson motorcykler mindst skal udgøre, for at det er lønsomt at oprette afdelingen.

3.3 (5 %)
Diskuter, om Oscar Andersen skal etablere den nye afdeling med Harley Davidson motorcykler.

4.1 (5 %)
Beregn indekstal til belysning af udviklingen i miljøpåvirkningen hos Dækspecialisten A/S.
- De nødvendige informationer findes i bilag 4.

4.2 (5 %)
Analyser udviklingen i miljøpåvirkningen fra 2016 til 2019 hos Dækspecialisten A/S.
De nødvendige informationer findes i bilag 4

4.3 (5 %)
Diskuter, hvilke konsekvenser inddragelsen af CSR i markedsføringen kan medføre for Dækspecialisten A/S.

Uddrag
- I starten købte Ejner Hessel A/S Brugte svenske lastbiler satte dem i stand og solgte dem ud til kunden. Og senere hen I 1977 fik Ejner Hessel A/S forhandling af FIAT lastbiler.

Forhandlinger af b.la Iveco samt en masse række trailere, påhængsvogne, kraner og andet udstyr til vognmandsbranchen er i gang med at styrke deres images og deres sortiment, for at få større vækst skal man have kunder.

Dermed starter de med med at køre bredt, for at lokke kunder til. Men 1987 overtog Ejner Hessel A/S en Mercedes-Benz-forretning i Herning, og Iveco udgik af sortimentet.

Ejner Hessel A/S begynder at købe flere og flere Mercedes Benz forretninger i de jyske byer, hvor de går mere over i bilbranchen, hvor der er meget stærk konkurrence og prispres, så de opkøber flere for at øge deres markedsandel.

Og det samme med opkøbelse af Stanmark i 2017, En sprinter ny Mercedes-Benz forretning med henblik på større markedsandel, produktionsudvikling og skærme konkurrenter.

Og med deres miljøtiltag om moderne vaskehal med biologisk rensning og genbrug af vand, der bla kan øge deres image, for at være bæredygtige, der dermed kan øge deres salg, fordi det kan lokke flere kunder til.

Samt nedsætte deres omkostninger ved at reducerer vandforbruget. Så gavn af deres CSR: image forbedrelse, reducerer deres omkostninger og salg.

Men det koster også lidt med omkostninger af Csr, da det heller ikke er helt billigt at drive bæredygtighed.

De er også steget markant med deres medarbejder 60 nyoprettede mekanikerstillinger tegner sig for to tredjedele af den samlede vækst i antallet af medarbejdere og mekanikerlærlinge, så man i dag har i alt 123 lærlinge i virksomheden, som de er meget stolte af.

Fordi at tage helt nye lærlinge ind, kan gøre de bliver mere specialiseret i lige hvad Ejner Hessel A/S vil, og de kan blive bedre med deres viden og udvikling

og de nye medarbejder udefra kan også øge deres økonomiske vækst med ny viden og ekspertise.

---

Ejner Hessel vil påvirkes ved at have forhandling af flere bilmærker. Først og fremmest vil de kunne udvide deres sortiment, hvilket er et plus for værditilbuddet, fordi flere bilmærker vil være tilgængelig for deres kunder

og dermed skabe større værdi for kunderne. Ejner Hessel vil have flere samarbejdspartnere, hvilket kun er en god ting

og jo mere afhængig bilmærkerne er af Ejner Hessel jo bedre af det, fordi Ejner Hessel vil have mere magt til forhandling af f.eks. priser.

Ved forhandling af flere bilmærker vil omkostningerne stige sammen med indtægterne. Samtidig vil der være brug for mere arbejdskraft hos Ejner Hessel.