Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Ejner Hessel A/S.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvilke forhold der har påvirket posten: Køb af materielle anlægsaktiver i pengestrømsopgørelsen for 2018.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Ejner Hessel A/S benytter

1.6 (5 %)
Vurder, hvordan Ejner Hessel A/S’ forretningsmodel påvirkes af at have forhandling af flere bilmærker.

2.1 (10 %)
Opgør BrianBilen ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne marts, april, maj og juni ved køb og salg af Krom.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Krom udgør ved udgangen af juni i stk. og kr.

2.3 (5 %)
Forklar, hvorfor der er forskel på samlede udgifter og samlede omkostninger i perioden fra marts til juni. Se spørgsmål 2.1.

3.1 (5 %)
Redegør for, hvilken ejerform Oscar Andersen bør vælge, hvis han vil følge sin revisors anbefaling.

3.2 (5 %)
Beregn, hvor meget den årlige omsætning i den nye afdeling med Harley Davidson motorcykler mindst skal udgøre, for at det er lønsomt at oprette afdelingen.

3.3 (5 %)
Diskuter, om Oscar Andersen skal etablere den nye afdeling med Harley Davidson motorcykler.

4.1 (5 %)
Beregn indekstal til belysning af udviklingen i miljøpåvirkningen hos Dækspecialisten A/S.

4.2 (5 %)
Analyser udviklingen i miljøpåvirkningen fra 2016 til 2019 hos Dækspecialisten A/S.

4.3 (5 %)
Diskuter, hvilke konsekvenser inddragelsen af CSR i markedsføringen kan medføre for Dækspecialisten A/S.

Uddrag
Ejner Hessel A/S, som er en familieejet virksomhed har i 2017 haft en stigende omsætning på omkring 350 millioner kroner.

Sammenligner man dette med året før var den kun på 97 millioner. Der er mange faktorer der har spillet en rolle ift. den store vækst hos Ejner Hessel, men det der har haft den største indflydelse er, Ejner Hessel i efteråret 2017 overtog Starmark.

Starmark er Skandinaviens største virksomhed, som køber og sælger brugte biler, der typisk er i overklassen.

Ejner Hessel så potentiale i dette og fandt en strategi, hvor han fik det til at virke og han fik senere hen etableret et center i både Aalborg og Roskilde.

Værkstedsomsætningen har på den seneste tid har en vækst på 10%, dette kan f.eks. være forårsaget af en god strategi man har, når man istandsætter bilerne på værkstedet.

Udover dette vil de gerne have, at der er flere der søger hen mod erhvervsverdenen. Det gør de ved at reklamere offentligt; det kan være alt fra biler, lokaler eller busser.

Man ser deres slogan, som er ’Ejner Hessel – Din Fremtid’. På denne måde er det ikke kun faglærte mekanikere de søger, men også unge der finder en karriere spænende i erhvervet.

Ud af de mange afdelinger der hos Ejner Hessel har man fået en positiv vækst på medarbejdere, som er vokset fra 957 til 1049.

Dette er blevet forårsaget af en udvidelse af stillinger som mekaniker, og dette er skyld i 2/3 af væksten hos medarbejderne.

Udover dette vil Ejner Hessel fokusere fremtidssigtet, da de har indgået 35 praktikantaftaler, som muligvis skal hjælpe virksomheden om nogle år. Udover de 35 nye, så var der allerede 88 mekanikere i lærer.

Efter nogle positive år kunne Ejner Hessel være stolte over en ny rekord på omsætning samt overskud.

---

Afkastningsgraden er steget fra 12% til 15,1% i perioden 2016-2018, dette vil sige, at de har gjort fremskridt på deres rentabilitet i perioden.

Markedsrenten er interessant at kigge på i denne sammenhæng, da man kan udlede om afkastningsgraden har været tilfredsstillende.

Afkastningsgraden skal være højere end markedsrenten, og det er den i denne sammenhæng. Det kan derfor konkluderes, at afkastningsgraden lægger på et fint punkt.

Der kan på aktivernes omsætningshastighed ses, at den stiger 4,83% til 5,39% dette er i perioden 2016-2017.

Anlægsaktiverne er kun steget med knap 3000 DKK, dette svarer til cirka 2%. Nettoomsætningen er i samme periode steget med 8% og det har en positiv indvirkning på aktivernes omsætningshastighed.

Dog falder den i 2018 med 4,52%, dette er grundet anlægsaktivere er blevet højere end nettoomsætningen for regnskabsåret.

Omsætningen er steget med 12%, hvor aktiverne er steget med 23% i perioden 2016-2018. Når dette sker, så bliver aktivernes omsætningshastighed påvirket på negativ vis.

I samme periode er varebeholdningerne steget med 7%, og nettoomsætningen med 12%, og det påvirker naturligvis også virksomhedens aktivernes omsætningshastighed positivt.

Nettoomsætningen har en stigning på 12%, hvor tilgodehavender er steget dobbelt op altså 24%, og det påvirker naturligvis virksomhedens aktivernes omsætningshastighed negativt.

Stigningen i omsætningen og bruttofortjenesten har været større end stigningen i negative ting, såsom vareforbrug og omkostninger.