Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Ejner Hessel A/S.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvilke forhold der har påvirket posten: Køb af materielle anlægsaktiver i pengestrømsopgørelsen for 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Ejner Hessel A/S benytter

1.6 (5 %)
Vurder, hvordan Ejner Hessel A/S’ forretningsmodel påvirkes af at have forhandling af flere bilmærker.

2.1 (10 %)
Opgør BrianBilen ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne marts, april, maj og juni ved køb og salg af Krom.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Krom udgør ved udgangen af juni i stk. og kr.

2.3 (5 %)
Forklar, hvorfor der er forskel på samlede udgifter og samlede omkostninger i perioden fra marts til juni. Se spørgsmål 2.1.

3.1 (5 %)
Redegør for, hvilken ejerform Oscar Andersen bør vælge, hvis han vil følge sin revisors anbefaling.

3.2 (5 %)
Beregn, hvor meget den årlige omsætning i den nye afdeling med Harley Davidson motorcykler mindst skal udgøre, for at det er lønsomt at oprette afdelingen.

3.3 (5 %)
Diskuter, om Oscar Andersen skal etablere den nye afdeling med Harley Davidson motorcykler.

4.1 (5 %)
Beregn indekstal til belysning af udviklingen i miljøpåvirkningen hos Dækspecialisten A/S.

4.2 (5 %)
Analyser udviklingen i miljøpåvirkningen fra 2016 til 2019 hos Dækspecialisten A/S.

4.3 (5 %)
Diskuter, hvilke konsekvenser inddragelsen af CSR i markedsføringen kan medføre for Dækspecialisten A/S.

Uddrag
Hos Ejner Hessel går salget meget godt. Virksomheden fejrede i 2018 deres 50-års jubilæum hvor de blandt andet også kunne fejre deres bedste resultat i regnskabet.

De havde i år 2018 en omsætning der var forholdsvis imponerende, den lå på 4.981 millioner kroner, og oven i det, havde de et resultat før skat på 153 millioner kroner.

De forhold man kan snakke om, har haft en betydning og dermed bidraget til det succesfulde salg samt den positive økonomiske udvikling er blandt andet at de hos Ejner Hessel kan ramme en bred målgruppe som de forhandler og servicere både nye og brugte biler til hvilket gør dem meget fleksible samt alsidige.

Deres positive vækst kan blandt andet findes hos deres Premium brand Mercedes Benz der har lanceret en masse nye modeller og biler generelt så de også når ud til en bredere målgruppe.

Det er ikke kun personlier, det er også varebiler og lastbiler, det gør hermed at de også sætter sig til middelklassen. Ejner Hessel går også den miljøvenlige vej, så motorerne bliver miljørigtige, det har givet mægtig positive tilbagemeldinger fra kunderne.

Virksomheden overtog Star Danmark i 2017. Star Danmark er Skandinaviens største brugtbilsvirksomhed hvor salget hovedsageligt består af brugte ”Premium biler”.

Før 2017 havde Ejner Hessel kun en ejerandel på 50% men nu har de fået fuldt ejerskab. En anden vigtig faktore der har haft stor betydning er IT.

Virksomheden har haft stor fokus på udviklingen i IT. Under IT kommer der også at Ejner Hessel har investeret i lagerrobotter og automatisk værkstedsindskrivning, der skulle være væsentlig mere effektive.