Indholdsfortegnelse
1.1
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for 2017 uden noter.
Saldobalancen fremgår af bilag 1. I bilag 2 er der en skabelon til resultatopgørelsen.

1.2
Forklar, hvorfor den forudbetalte husleje på tkr. 20 skal indgå i regnskabsposten periodeafgrænsningsposter.

1.3
Forklar, hvorledes det vil påvirke årets resultat og egenkapitalen, hvis MATRIX A/S må forvente at tabe et større beløb på Restaurant Fjorden.

2.1
Redegør for nogle årsager, der kan ligge til grund for, at Idérens ikke selv fremstiller alle komponenterne, der skal anvendes til produktionen af rengøringsmaskinerne.

2.2
Udarbejd en ABC-analyse med udgangspunkt i den samlede kostpris for de enkelte varenumre og vurder, om 80/20-reglen gælder.
De nødvendige data fremgår af bilag 3.

2.3
Vurder, hvordan Idérens kan anvendes ABC-analysens resultater i sin indkøbsstyring.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Periodeafgrænsningsposter omfatter bl.a. forudbetalte omkostninger. Når regnskabsåret afsluttes og en postering, hvilket i dette tilfælde er husleje på tkr. 20 for januar måned, er betalt i det indeværende år, men reelt først afholdes året efter, så skal denne postering indgå i periodeafgrænsningsposter.

MATRIX A/S’ regnskab for 2017 indeholder altså 13 måneders betalt husleje på 20.000 kr. pr. måned. Lokaleomkostninger for 2017 er dermed 13 * 20.000 = 260.000, men der skal så krediteres 20.000 derfra og debiteres 20.000 kr. på periodeafgrænsningsposter, sådan der i alt er 12 * 20.000 = 240.000 kr. under lokaleomkostninger frem for 260.000 kr.