Indholdsfortegnelse
1.1 (5 %)
Forklar, hvilke fordele egetæpper a/s kan opnå ved at have fokus på CSR.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi egetæpper a/s anvender.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for egetæpper a/s for årene 2014/15 til 2016/17 med udgangspunkt i nøgletallene, internt materiale og artiklerne.
- Afkastningsgrad
- Overskudsgrad
- Aktivernes omsætningshastighed, gange
- Gældsrente
- Egenkapitalens forrentningen
- Gearing
- Nettoomsætning
- Omkostninger
- Andre eksterne omkostninger
- Personaleomkostninger
- Afskrivninger
- Soliditetsgrad
- Likviditetsgrad

1.4 (5 %)
Vurder, hvordan egetæpper a/s’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2016/17 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.5 (5 %)
Vurder, egetæpper a/s’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (10 %)
Opstil den optimale afsætningsplan for det kommende kvartal, når der tages hensyn til den begrænsede kapacitet på 1.000 timer.

2.2 (5 %)
Beregn, det samlede dækningsbidrag ved den optimale afsætningsplan. Se spørgsmål 2.1

2.3 (5 %)
Vurder, om det vil være lønsomt at leje den ekstra maskine for kr. 50.000.

3.1 (5 %)
Vurder, hvilke investeringsårsager der er tale om.

3.2 (5 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

3.3 (5 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

3.4 (5 %)
Vurder, hvor meget faldet i sygedage pr. medarbejder mindst skal være, for at investeringen er rentabel.

4.1 (5 %)
Beregn, om det er lønsomt for virksomheden selv at producere standardprofilerne.

4.2 (5 %)
Beregn, hvor meget det årlige forbrug mindst skal udgøre for, at det er lønsomt selv at producere standardprofilerne.

4.3 (5 %)
Diskuter, om AluFinish A/S bør producere alle standardprofiler selv fra 1. januar.

Uddrag
1.1 (5 %)
Forklar, hvilke fordele egetæpper a/s kan opnå ved at have fokus på CSR.

Egetæpper prioriterer bæredygtighed højt. De har som mål at blive verdens bedste virksomheden til CSR. kåret som nr 1 i dk som CSR.

For virksomheden er miljøet er utroligt vigtig fokuspunkt, og de lægger stor værdi i deres CSR politik, som alle deres medarbejdere skal følge.

De har stor fokus på bæredygtighed, som bla. indebærer virksomhedens valg af råvarer som ikke skal være skadelige for naturen eller mennesker.

Derudover handler det også om at benytte genbrugsmaterialer i deres produkter og at designe produkter som er lavet til at kunne genanvendes i fremtiden.

Så det de kan opnå, er at de kan få en god omtale blandt forbrugerne, samt blive førende i deres branche inden for miljø påvirkning.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi egetæpper a/s anvender.

Egetæpper benytter sig af den generiske strategi fokuseret differentiering, men de er faktisk en smule stuck in the middle mellem omkostningsfokus og fokuseret differentiering.

Deres produkter er ikke helt vildt unikke, men heller ikke helt vildt billige. Derfor er Egetæpper en smule stuck in the middle.

De har derfor været nødt til at differentiere sig på en anden måde, hvilket har været igennem deres CSR, hvilket har haft stor succes på B2B-markedet, hvor priskonkurrencen ikke er så hård, som på B2C-markedet.

---

Aktivernes omsætningshastighed, gange
Hvis man tager et kig på aktivernes omsætningshastighed for Egetæpper, kan man se at den har været faldende stort set alle år.

Hvis vi kigger på det første år, kan vi se at aktivernes omsætningshastighed, var på 1,31. Det faldt i 2015/15 til 1,26 grundet at virksomhedens aktiver steg mere end virksomhedens nettoomsætning.

I året 2016/17, faldt aktivernes omsætningshastighed fra 1,26 fra året før og til 1,17. Faldet i 2016/17 skyldes at virksomhedens nettoomsætning, ikke steg mere end hvad virksomhedens aktiver gjorde, altså, var deres aktiver større end stigningen i deres nettoomsætning.

Dette fald for aktivernes omsætningshastighed er negativ for Egetæpper, da det betyder at deres varer ligger længe på lager før de bliver afsat.

Gældsrente
Når man et kigger på Egetæppers gældsrente, ses det at den har været faldende alle 3 år. I det første år i regnskabet nemlig, år 2014/15 var virksomhedens gældsrente på 5,4%.

De 5,4% faldt året efter, i år 2015/16 til 5,2%, grundet at deres andre finansielle omkostninger er steget, da den i 14/15 var på 13 millioner og i 15/15 var den på 15 millioner, altså en stigning på 2 millioner.