Egetæpper AS | Erhvervscase 2 Opgave | 10 i karakter

Indledning
For at besvare problemformuleringen vil vi anvende erhvervscasemetoden dvs. vi vil indsamle intern og ekstern information om Egetæpper A/S,og foretage faglige analyser med henblik på at identificere virksomhedens kritiske succesfaktorer og udfordringer.

På baggrund heraf vil vi udarbejde mulige handlingsalternativer og diskutere konsekvenserne ved de valgte handlingsforslag.

Konklusionen på opgaven vil således være de valgte handlingsforslag og disses konsekvenser for Egetæpper A/S. Synopsens indhold afspejler denne fremgangsmåde.

Indholdsfortegnelse
1. INDLEDNING 1
2. KARAKTERISTIK AF VIRKSOMHEDEN 1
3. VIRKSOMHEDENS KRITISKE SUCCESFAKTORER 2
4. VIRKSOMHEDENS UDFORDRINGER 2
4.1 UDFORDRING 1: ”UDVIDE MÅLGRUPPEN” 2
4.1.1 Analyse af udfordring 2
4.1.2 Handlingsforslag 2
4.1.3 Konsekvenser 2
4.2 UDFORDRING 2: ”BEGRÆNSNING AF LEVERANDØRER” 3
4.2.1 Analyse af udfordring 3
4.2.2 Handlingsforslag 3
4.2.3 Konsekvenser 3
4.3 UDFORDRING 3: ”FRA B2B TIL B2C” 3
4.3.1 Analyse af udfordring 3
4.3.2 Handlingsforslag 3
4.3.3 Konsekvenser 4
5. METODEOVERVEJELSE 4
6. BIBLIOGRAFI 5
7. BILAG 6
7.1 SWOT 6

Uddrag
Egetæpper har en målgruppe som henvender sig til det ældre segment, hvilket begrænser dem.

Begrænsningen sker eftersom at boligejerne i dag foretrækker trægulve fremfor væg til væg tæpper. Dermed skal de ud og henvende sig til det yngre segment.

Boligejerne foretrækker trægulve eftersom at det er lettere at rengøre. Derudover er det kun den ældre befolkning der er vokset op med tæpper, og dermed sætter de pris på den hygge det giver.

---

Egetæpper har få leverandører til den samme varer. De har en begrænsning inden for leverandør af; garn, farvestoffer, kemikalier og maskiner.

Dette gør at Egetæpper er meget følsomme overfor eventuelle nye leverandører, da de skal sørge for at have den samme kvalitet og pris.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu