Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse 1
Virksomhedens forretningsmodel 2
Resultater fra analysefasen 3
Hovedkonklusion 1:
Rentabilitetsanalyse 3
Hovedkonklusion 2:
Produktudvikling 3
Hovedkonklusion 3:
Konkurrencesituationen 3
Hovedkonklusion 4:
Generisk strategi 3
Kritiske succesfaktorer 4
Faktor 1: Hurtig levering 4
Faktor 2:
CSR 4
Faktor 3:
Fortsat god rentabilitet 4
Faktor 4:
God kvalitet 4
Virksomhedens udfordringer 4
Udfordring 1: Smal målgruppe på B2C markedet 4
Udfordring 2: Hårde konkurrenter 4
Udfordring 3: Substituerende produkter 4
Løsningsforslag og konsekvenser 5
Metode 6
Kildeliste 7
Bilag 8
Bilag 1: SWOT 8 Bilag 2: TOWS 9

Uddrag
Hovedkonklusion 1: Rentabilitetsanalyse

Virksomhedens rentabilitet er forbedret i perioden, idet afkastningsgraden er steget fra 7% i 17/18 til 8% i 18/19. Der er tale om en stigning på 1 procentpoint.

Afkastningsgraden ligger i hele perioden på et tilfredsstillende niveau hvis man sammenligner med markedsrenten på 2-3%, idet der har været plads til et passende risikotillæg. Virksomhedens indtjeningsevne er forbedret i perioden, idet overskudsgraden er steget fra 7% i 17/18 til 8% i 18/19.

Der er tale om en stigning på 1 procentpoint. Stigningen i overskudsgraden har påvirket afkastningsgraden positivt. Alt i alt er virksomhedens rentabilitet forbedret i perioden

Hovedkonklusion 2: Produktudvikling
Det er vigtigt at Egetæpper hele tiden udvikler nye produkter og er innovative, så de kan differentiere sig fra deres store konkurrenter, og dermed bliver stærkere på markedet. Det er derfor vigtigt at de hele tiden følger de nye trends og tendenser der er rundt omkring i verdenen og udvikler deres produkter ud fra dem.

Hovedkonklusion 3: Konkurrencesituationen

Konkurrencesituationen er hård i branchen, det er den fordi at leverandørerne i branchen har en meget høj forhandlingsstyrke, derudover er kundernes forhandlingsstyrke også rigtig høj fordi der findes en del konkurrenter på markedet, der tilbyder det samme produkt.

Der er dog ikke en særlig stor risiko for nye indtrængere på markedet, dog er der mange substituerende produkter, som f.eks. plankegulve, fliser osv. Det kan derfor som sagt konkluderes at konkurrencesituationen i branchen er hård.

Hovedkonklusion 4: Generisk strategi
Egetæpper A/S, benytter sig af fokuseret differentiering som konkurrencestrategi, da de tilbyder et unikt produkt, i form af de tilbyder lækre kvalitetstæpper som også er bæredygtige, og de har et stort sortiment af tæpper, i alle former og farver.

Egetæpper A/S er på et lille marked, da det typisk kun er den ældre generation der gerne vil have tæpper i deres hjem.