Indledning
Virksomheden Egetæpper A/S blev grundlagt 1938. Siden det har de har udviklet moderne tæpper i aller-højeste teknologi og en god kvalitet.

De leverer tæpper med hvilket som helst design som butikken eller kunden ønsker. Virksomheden leverer branchens korteste leveringstid.

Manden bag i virksomheden er Mads Eg Damsgaard. De er en af Europas førende producenter indenfor produktion af gulvtæpper.

Egetæpper A/S ejerforhold er aktieselskab (A/S). Det vil sige at Mads Eg Damsgaard som aktionær har indskudt ca. 500.000 kr. som er kapitalkravet.

De er en produktionsvirksomhed, da de fremstiller deres egne tæpper og sælger det til andre virksomheder og private kunder og de gør igennem andre virksom-heder, dvs. butikker.

Indholdsfortegnelse
1. Virksomhedskarakteristik 3
2. Oversigt Over Analyser 4
2.1 Interne Analyser 4
2.2 Eksterne Analyser 4
3. Swot 5
4. Kritiske Succesfaktorer (Ksf) for Virksomheden 6
4.1 Ksf 1 – Øget Fokus På Promotion 6
4.2 Ksf 2 – Bibeholde Samt Udvikle Teknologi 6
4.3 Ksf 3 – Udvikling Af Produkt Sortiment Og Brand 6
4.4 Ksf 4 – Yderligere Fokus På Differentiering Og Loyalitet 6
5. Metode 12
5.1 Interne Analyser 12
5.1.1 Rentabilitetsanalyse 12
5.1.2 De 4 P’er 13
5.1.3 Værdikæde 14
5.1.4 Blue/red Ocean 15
5.1.5 Konkurrencestrategi 15
5.1.6 Vækststrategi 16
5.2 Eksterne Analyser 16
5.2.1 Skydeskivemodellen 16
5.2.2 Porters 5 Forces 17
5.2.3 Pestel Analyse 19
6. Kildeliste Og Litteraturoversigt. 20
6.1 E-bøger 20
6.2 Bøger 20
6.3 Rapporter 20
6.4 Internetsider 20
6.5 Udleveret Materiale 21
7. Bilag 21
7.1 Interne Analyser 21
7.1.1 Bilag 1: De 4 P’er 21
7.1.2 Bilag 2: Værdikæde 21
7.1.3 Bilag 3: Konkurrencestrategi 22
7.1.4 Bilag 4: Vækststrategi 22
7.2 Eksterne Analyser 22
7.2.1 Bilag 6: Skydeskivemodellen 23
7.2.2 Bilag 7: Porters 5 Forces 23
7.2.3 Bilag 8: Pestel 23

Uddrag
I nedstående opgave vil vi udarbejde De 4 p’er (Product, Price, Place & promotion) af Egetæpper A/S.

Dette vil give et overblik af virksomhedens differentiering fra konkurrenter og hvordan virksomheden opfylder kundernes ønsker på bedst mulige måde.

Product
Egetæpper A/S sortiment består primært af gulvtæpper. De producerer væg-til-vægtæpper, hvilket er tæpper som dækker hele gulvet uden brud i designet. Et andet produkt som de også producerer og desig-ner tæppefliser som er velegnet til nyere moderne kontoer.

Det sidste produkt er løse tæpper som er tæp-per som bruges til butikker, hotelværelser og mange flere. Man kan selv som kunde eller virksomhed designe sine tæpper efter ens behov og lyst.

Price
Egetæpper A/S tæpper koster forskelligt. Det kommer an på hvilken slags type tæppe du vil have til virk-somhed eller til dit hjem.

På hjemmesiden Garant.dk som er en af de butikker som Egetæpper sælger til. Et væg-til-vægtæppe koster DKK 659,00 pr. m2, så det er forholdsvise billige tæpper.

Et helt almindeligt egetæppe hos Garant koster DKK 209,00 pr. m2. Priserne er markant dyrere end Tæppelands priser som ligger på DKK 100,00.

Place
Egetæppe A/S har en række lange butikker som de sælger til. De fleste af disse butikker ligger på Sjæl-land.

Men de sælger også til butikker i andre lande, såsom Færørene, Grønland, Norge, Sverige og man-ge flere. Deres hovedkontor ligger på Industrivej Nord 25. Her designer de og fremstiller de deres pro-dukter.

Promotion
Egetæpper a/s markedsfører ikke deres brand som andre virksomheder normalt gør. De markedsfører deres produkter og brand via blogs, modeblade, indretningsblade. De promoverer også med nyheder, nye oplæg og mange andre ting.

---

5.1.4 Blue/Red Ocean

Selskabet Egetæpper befinder sig i det røde ocean, fordi deres udbudte produkter primært henvender sig til en bred målgruppe, hvor disse har mulighed for at anskaffe samme kvalitet og pris hos konkurrenterne.

Der kan hertil nævnes deres tætteste konkurrent som Tæppeland i Danmark, der udbyder samme produkt. Egetæpper befinder sig på samme markeder, hvilket også taler for at selskabet binder sig på det røde ocean.

Egetæpper udbyder tillige unikke løs-ninger, hvor forbrugeren selv har muligheden for at designe størrelse, farve og kvalitet, hvilket taler for en bevægelse mod det blå ocean.

Det kan dog konkluderes ud fra ovenstående samt deres fokus på prisen, at selskabet befinder sig på det røde ocean.

5.1.5 Konkurrencestrategi

I nedstående opgave vil vi udarbejde en konkurrencestrategi af Egetæpper A/S. I virkelig bruger man modellen til at vise virksomhedens konkurrencestrategi og virksomhedens vigtigste konkurrenter.

Egetæpper A/S prøver at differentiere sig fra deres konkurrenter og det gør via deres ”Design-selv tæp-per” som giver butikken eller kunden frihed til at bestemme selv farve, stof og tæppetype.

Der er ikke ret mange konkurrenter der udbyder det som Egetæpper gør, da det tager tid og tålmodighed.

De mener selv at deres produkter blevet fremstillet i allerhøjeste kvalitet og det er det der hvor fokussen ligger.

Priserne på produkterne er også forholdsvise høje i forhold til deres konkurrenter, såsom Tæppeland, men der-imod er kvaliteten ikke så hos dem, da de kræver en lavere pris end Egetæpper kræver.