E Pluribus Unum

Indledning
Den moderne verden er karakteriseret af øget globalisering, stigende indvandring og samfund der i højere grad er præget af etnisk diversitet.

Den amerikanske politolog og professor ved Harvard University, Robert D. Putnam skriver i sin artikel, ‘E Pluribus Unum’ fra 2007, at de fremtidige generationer vil huse væsentlig mere diversitet, end de forgangne årgange, og konsekvenserne heraf undersøger Putnam på hhv. kort og lang sigt.

Artiklen skriver sig ind i en periode med økonomisk overskud og højkonjunktur. Putnams idealistiske optimistiske grundholdning afspejles i artiklen i det han vurderer betydningen og konsekvenserne af en stigende immigration på et sociologisk og økonomisk plan.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Metodeafsnit
Hovedformålet med Robert E. Putnams artikel, herunder hans fokus på kort, mellemlang og lang sigt.
Definition af begreberne sociale netværk og social kapital.
Diskuter betydningen af et stigende antal indvandrere.
Vurder konfliktteorien overfor kontaktteorien.
Konklusion
Litteraturliste Bilagsoversigt

Uddrag
Kontaktteorien antyder at diversitet udhuler forskellen mellem ud- og ind-gruppen og øger ud- gruppens solidaritet. Dette peger tilbage på bridging social kapital og sænker dermed entnocentrisme.

Denne teori afkræfter Putnam qua hans undersøgelser, og argumenterer for at der på samme tid findes konfliktteorien, som antyder at diversitet øger forskellen mellem ind- og ud-grupper og øger solidariteten i ind-gruppen.

Dette peger tilbage på bonding social kapital og øger dermed etnocentrisme. Han anskuer deraf at hverken kontaktteorien eller konfliktteorien er fyldestgørende nok i sig selv. Dette bekræfter han også ud fra egne undersøgelser, herunder figur 6 .

Figuren grupperer mangfoldighed i samfundet og etnocentrisk tillid, og viser tydeligt at etnocentrisk tillid er fuldstændig ukorreleret med etnisk mangfoldighed, og danner dermed constrict teorien, som antager at en øget etnisk diversitet vil føre til social isolation og en generel lav tillid i både egne og andre etniske grupper.

Derfor er Putnams hypotese at et samfund lettere kan høste fordelene ved indvandring og overvinde udfordringer, hvis den politiske strategi fokuserer på genopbygning af etniske identiteter, og på at overvinde fragmenteringen og mistilliden, skabe større samhørighedsfølelse, hvilket kan bidrage til en række økonomiske fordele i et samfund.

Især mener Putnam at det vigtigt at tilskynde til permeable, synkretiske identiteter; identiteter, der muliggør tidligere adskilt etniske grupper til delvis at se sig selv som medlemmer af en delt gruppe med en delt identitet.

Tallene i dag viser samme tendens som Putnam udlægger. De sidste 50 år er immigranter i USA steget fra lige knap 10 millioner i 1970 til knap 45 millioner i 2020, ligeledes er globaliseringsindekset steget siden 1990 .

Og tidligere nævnte undersøgelse (jf. bilag D) viser at 75% af borgerne i USAs tillid til staten er mindsket, mens 64% mener at tilliden til medborgerne også er mindsket.

Desuden mener 64% at det er manglen på tillid fra borger til stat, hvilket svækker evnen til at løse problemer i samfundet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu