Indledning
Hovedfokus i denne opgave er, at give en analyse og fortolkning af novellen ’’drivhuset’’ samt perspektivere til syndefaldsmyten. ”Drivhuset” er en dansk traditionel novelle, skrevet i 1965 af Anders Bodelsen.

Temaet i novellen er ”udvikling fra barn til voksen” og ”kærlighed”, eftersom de to hovedpersoner går fra barn til voksen i novellens handlingsforløb.

Det meste af novellen er skrevet i datid og den starter ud ’in media res’, samt er teksten opbygget som et kronologisk flashback.

Handlingsgangen udspiller sig over en dag og novellen introducerer to hovedpersoner – fortælleren (drengen) og Inger (pigen).

Uddrag
Novellens brug af jeg-fortæller betyder, at synsvinklen er begrænset. Der bliver kun præsenteret begivenhederne som fortælleren fortolker og oplever dem.

Det vil sige, der kun bliver beskrevet miljø i novellen ud fra fortællerens synsvinkel. Som beskrevet tidligere, udspiller novellen sig på tre forskellige steder; på jeg-fortællerens værelse, på det store samt fælles legeareal og ved drivhuset.

Novellen befinder sig i to forskellige miljøer: Det trygge og idylliske barndomsmiljø, hvor hovedpersonen er vokset op og kender. Dette miljø føles frit for børnene og hovedpersonen, men det er stadig afgrænset af denne muren

som adskiller haven fra drivhuset. Derfor er drengen uvidende om hvad der hviler bag den høje mur. Haven og drivhuet er derfor især interessante miljøer

at gennemsøge i analysen, da de fortæller noget om den udvikling, som jeg-fortælleren og Inger gennemgår i novellens gennemgang.

Børnene må ikke bevæge sig ind i gartneriet, og de skal komme hjem, når de voksne kalder. Det vil sige, at det er de voksne som sætter rammerne og de har altså kontrollen over det store legeareal.

Derfor er haven en tryg legeplads, da de voksne kan sætte grænser og have kontrol over hvad børnene fortager sig når de leger.

Da drivhuset er indhegnet med hegn og mur, kan de voksne ikke have kontrol over hvad der forgår derinde, derfor er det et forbudt område for børnene.

Dette er præcis den grund til hovedpersonen og Inger, vælger at bevæge sig ud i nye omgivelser. Det gør de, da de er blevet ældre og måske føler de ikke længere har brug for de voksnes hjælp til diverse ting.