Indholdsfortegnelse
Opgave 1 Skriv en karakteristik af det danske konsumentmarked for drikkemælk

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
I denne opgave vil der udarbejdes en markedskarakteristik, som hjælp til at definere det marked, vi betragter. Derudover kan man benytte en markedskarakteristik til at skabe overblik over hvilke forhold der påvirker forbrugerne af drikkemælk på det danske konsumentmarked.

Der betragtes det danske konsumentmarked for produktgruppen, drikkemælk. Dette marked er stort, og er et marked hvor efterspørgerne er private forbrugere, der køber produktet med et formål om at kunne dække det fysiske behov.

Hvis der kigges på drikkemælk på det danske konsumentmarked, befinder udbyderne sig på et marked med mange forskellige produktkategorier, men som i store træk har samme formål og dækker samme behov hos kunden.

I forhold til udbyderne af drikkemælk på markedet, er der relativt mange udbydere, heriblandt Naturli ́, Mosevang Mælk, Arla og mange flere. Blandt de førende udbydere er der snæver konkurrence, og kunderne har i høj grad præferencer for hvilket mærke de får deres produkt fra.

Med andre ord befinder drikkemælk sig på et heterogent marked, hvor mærket prioriteres højt.

Det samlede mælkeforbrug i Danmark er faldende, og den danske befolkning drikker mindre mælk, end for blot 10 år siden. Efterspørgerne af drikkemælk er principielt alle danskere, som drikker mælk. Der er et markant fald i indtaget af mælk blandt de 15-34-årige, hvorimod 42% af unge danskere drak mælk i 2009, hvor det kun gælder 32% i år 2018.

I aldersgruppen 35-54-årige er der skruet ned for forbruget af mælk, og de drikker mindre mælk end den yngre aldersgruppe. Plantedrik er hos nogle kundesegmenter blevet en erstatning af den traditionelle komælk, og er i vækst.

Salget af plantebaserede drikke som havre-, soja-, mandel- og risdrikke har høje vækstrater, men sammenligner man forbruget af plantedrikke med komælk, udgør plantedrikkene kun 2,6%. Faldet i mælkeforbruget kan derfor ikke forklares med en tilsvarende stigning i forbruget af plantedrikke.