Dommedag | Opgave

Indholdsfortegnelse
Hvad betyder Dommedag og hvad går det ud på?
Tro, Gerninger, nåde:
Tilbedelse af flere guder
Hvor i koranen finder vi noget om Dommedagen?
Forskellen på Islams dommedag og andre religioners dommedag
Hvornår kommer dommedagen i islam?
På dommedagen:
Kilder:

Uddrag
I den islamiske forståelse af mennesket består det menneskelige legeme af en spirituel sjæl og en fysisk krop. Når kroppen dør, lever sjælen videre.

På dommedag, som er dagen, hvor Gud lader jorden gå under, vil krop og sjæl genopstå sammen. Den, der har levet et godt troende liv, vil blive belønnet med evig liv i Paradise (oase liv), mens de andre bliver henvist til et liv i Helvede (pinested).

Det jordiske liv betragtes derfor som et midlertidigt ophold, i hvilket individet skal bevise, at det er værdigt til en plads i Paradis. Dette skal ikke betyde at muslimerne ikke ser livet på jorden som en gave fra Gud.

(Fjender af Gud vil havne i evigt pinested(helved) med en brændende sol, sult, tørst og råddent vand. Venner af gud ville få et evigt oase liv(paradise), hvor der er skyggefulde lunde, bække, kvinder, vin og overflod af frugter.)

---

Islam er en lovreligion, hvor at gerninger er det overordnet, men tro og nåde er centrum. Men alligevel, vil gud være nådig overfor enhver, der har underkastet ham, der med overbevisning har erklæret sig muslim. Erklæringen er afgørende, for tro føre til gerninger, når du laver gerninger = en god muslim

Allah siger i Koranen Sura 3 ayat 102: “Åh I som tror, Frygt Allah, som vi skal frygte Ham. Og dø ikke, uden I er i Islam, og har underkastet jer Allah.”

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu