Indledning
I den samfundskritiske litteratur, kan man spørger sig selv hvorvidt et samfund skaber litteratur, eller om litteratur skaber et samfund.

I bund og grund er svaret formentlig ikke så simpelt, fordi samfund og litteratur konstant påvirker hinanden. I den samfundskritiske litteratur bliver det tydeligt

at litteraturen kan ses som en oplagt metode til at kritisere og påvirke samfundets struktur og normer. Samfundskritikken i ’’Døden kører Audi’’, kan være vanskelig at finde fordi Kristian Bang Foss

skjuler kritikken imellem linjerne. Romanen ’’Døden kører Audi’’ opstiller mange modsætninger, herunder unge og voksne, miljømæssige modsætninger samt forskellige levevilkår.

Kristian Bang Foss skriver i romanen ’’Døden kører Audi’’, om de mange problemstillinger af samfundskritisk karakter, der viste sig ovenpå finanskrisen, som ramte mange danskere på daværende tidspunkt.

Uddrag
Begreber som ’’vi og dem’’, der er opfundet de seneste år, stammer fra medierne. Nyhedsudsendelser er præget af holdninger om ’’vi og dem’’

f.eks. når der er begået et indbrud, så er det ikke blot af en dansker, men en anden etnisk herkomst som oftest er født her og måske er 3. generation i Danmark.

Det møder vi også i ’’Døden kører Audi’’, hvor Waldemars kørestol ikke havde mere strøm, efter begravelsen ved Waldemars nabo.

Det var også af anden etnisk herkomst, som ødelagde kørestolen. Begreberne ’’vi og dem’’, er blevet et til et vant begreb i vores ordforråd

fordi hvis man skiller sig til ud for normerne, er man ikke en ’’rigtig’’ dansker. F.eks. inden for LGBTQ+ miljøet, omtales man også ’’vi og dem’’, det er ligesom om man er blevet udstødt for det moderne samfund.