Djurs Sommerland | Afsætning

Indholdsfortegnelse
Opgave 1: Karakterisér branchen for forlystelser

Opgave 2 Foretag en analyse af de væsentligste elementer i Djurs Sommerlands værdikæde og identificér virksomhedens kernekompetencer, styrker og svagheder.

Opgave 3 Foretag en analyse af Djurs Sommerlands uafhængige omverden. Inddrag bilagene i din analyse.

Opgave 4 Diskutér følgende udsagn:

1. Dataene i dokumentet ”Data om forlystelsesparker” er den ubetingede sandhed.
2. Forlystelsesparker i Danmark kan ikke anvende prisdifferentiering
3. Når danske forlystelsesparker skal vækste anvender de alle intensiveringsstrategierne
4. Der er ingen substituerende produkter til forlystelsesparker.
5. Danske forlystelsesparker skal udelukkende fokusere på produkt, pris, place og promotion i deres parametermix

Uddrag
1. Dataene i dokumentet ”Data om forlystelsesparker” er den ubetingede sandhed.

På den ene side udtaler YouGov, at de 1004 respondenter er repræsentativt udvalgt. Ud fra denne påstand er der formentlig tale om en form for tilfældig udvælgelse, da det giver det mest repræsentative billede af universet. At der er over 1000 respondenter, er i sig selv relativt repræsentativt.

På den anden side kan der være flere statiske fejlkilder i undersøgelsen. Ud fra overstående opgaver er det konkluderet, at et stigende antal kunder er fra udlandet. Hvis universet i undersøgelsen udelukkende er danskere, kan give mindre repræsentativitet.

Ligeledes er den primære målgruppe børnefamilier, og det kan derfor argumenteres for, at personer under 18 bør udgøre en del af universet, og dermed også respondenterne, for at opnå mere repræsentativitet.

2. Forlystelsesparker i Danmark kan ikke anvende prisdifferentiering
På den ene side kan det være svært at kræve forskellige priser fra forskellige målgrupper. Alt efter hvordan det bliver gjort kan det kræve mange ressourcer, som kan være vanskeligt for danske forlystelsesparker, da de på det internationale marked er relativt små.

Big Data kan anvendes i denne forbindelse, hvilket er svært som en relativt lille virksomhed.

På den anden side er der også værktøjer, som er lettere at anvende for mindre virksomheder. Som tidligere nævnt har Tivoli Friheden en relativt stor målgruppe. Denne forlystelsespark vil dermed have nemmere ved at anvende prisdifferentiering, hvor det vil være særligt oplagt at opdele kundesegmenterne i aldersgrupper, og f.eks. tildele pensionistrabat, for at øge målgruppen yderligere.

3. Når danske forlystelsesparker skal vækste anvender de alle intensiveringsstrategierne
Som det kan tydes ud fra bilagene, har Lalandia flere forlystelsesparker, og intensiveringsstrategien markedsudvikling er dermed muligt. Det kan antages, at de også bruger de to øvrige intensiveringsstrategier.

I opgave 2 blev der analyseret, at Djurs Sommerland anvender både udvikler p’et produkt og anvender p’et promotion.

På den anden side er det vanskeligt for forlystelsesparker at udvikle sig geografisk, og der er mange eksempler på forlystelsesparker, som har succes uden at have anvendt intensiveringsstrategien markedsudvikling.

Dette underbygger altså, at alle intensiveringsstrategier ikke er nødvendige. Samtidig er Lalandia eneste eksempel i casen på en dansk forlystelsespark, som anvender alle intensiveringsstrategier.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her