Differentialregning | Matematik

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Redegør for alle punkterne i en funktionsanalyse, og forklar hvordan de bestemmes/findes.

Opgave 2
Lad følgende funktion være givet:
f(x)=2x^3-5x for x∈ ]-2 ; 1 ]
- Definitionsmængden
- Nulpunkter:
- Fortegnsvariation
- Monotoniforhold
- Ekstrema
- Vendetangentspunkt
- Værdimængde
b) Tegn grafen for f og f' og forklar sammenhængen mellem de to grafer.

Uddrag
1. Definitionsmængde: Definitionsmængden er grafens bredde i frohold til x aksen. Altså den mængde af gyldige værdier der kan sættes ind i funktionen.

For det meste er definitionsmængden alle de relle tal, men i nogle tilfælde er det kun visse tal der giver mening at putte ind i funktionen.

2. Nulpunkter: Nulpunkter er de skæringspunkter grafen har med x-aksen. Nulpunkterne løses ved at sige funktionen lig med 0, altså f(x)=0

3. Fortegnsvariation: I fortegnsvariationen finder vi ud af hvilke x-værdier der er større en 0 og hvilke x værdier der er mindre end 0. Kort sagt løser vi ulighederne: f(x)0

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu