Differentialregning | Emneopgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Differentialregning

1.1) Beskriv på en halv side med dine egne ord hvad differentialregning går ud på. Forstil dig at du skulle fortælles det til en som slet ikke ved hvad det er? Max en halv side.

1.2) Hvad betyder krumningsforhold?

Opgave 2
Krumningsforhold

2.b Bestem monotoniforhold og krumningsforhold for fjerdegradspolynomiet f givet ved.

Opgave 3
3. Foretage en fuldstændig funktionsanalyse på fjerdegradspolynomiet.
1) Nulpunkter
2) Fortegnsundersøgelse
3) Monotoniforhold
4) Lokalt og globalt ekstrema
5) Krumningsforhold
6) Vendepunkter

Opgave 4)
Praktiske opgaver med differentialregning.
4.1) Opskriv virksomhedens daglige omsætning D(H)i kr. i en regneforskrift, hvor x er det daglige salg:
4.2) Opskriv virksomhedens daglige overskud O(H) i kr.:
4.3b) Reducere udtrykket:
4.4b) Opskriv en fortegnsundersøgelse.
4.5b) Ud fra fortegnsundersøgelse konkluder, hvor mange enheder, der skaber det største daglige salg?
4.6b) Hvad bliver det maksimale daglige overskud?

Uddrag
Formålet med differentialregning er at finde ud af hvor meget funktioner vokser eller aftager i bestemte punkter.

Derudover bruger man differentialregning til at analysere funktioner. Her kan man finde en funktions monotoniforhold, ekstrema, krumningsforhold mm.

Et monotoniforhold er de intervaller på x-aksen en funktion har. Ekstrema bruges til at finde funktionens højeste og laveste punkter.

Krumningsforhold bliver brugt til at finde ud af hvordan funktionens graf buer. Her bruges udtrykkene konkav og konveks. Det betyder om funktionen vender opad eller nedad, altså om den er glad eller sur.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu