Differentialregning | Emneopgave | 10 i karakter

Indledning
Differentialregning er en vigtig og særlig regnemetode inden for analytisk matematik. Differentialregning anvendes til at bestemme, hvor funktionerne vokser og aftager i et bestemt punkt, ved at finde ekstrema for en kurve.

Det vil siges, at man ønsker at bestemme hældningen for tangenten på et enkelt punkt. Men hvad betyder det, at en funktion er differentiabel? En funktion er differentiabel, når grafen ikke knækker, men kurver.

Differentialregning anvendes meget i funktionsanalyser og finansiel regning, hvilket kan ses på aktiemarkedet, hvor økonomer analysere udsving ved at finde ekstrema. Differentialregning anvendes også af ingeniører og fysikere til at måle volumen og forskels basis ift.

Indholdsfortegnelse
INDLEDNING 3
REDEGØRELSE FOR TEORIEN BAG DIFFERENTIALREGNING 3
REGNEREGLER INDEFOR DIFFERENTIALREGNING 4
ØKONOMI OG DIFFERENTIALREGNING 8

Uddrag
Ved differentiering af den lineære funktion bliver f(x)=ax+b til f´(x)=a. Ud fra grundreglen skal leddene i f(x) ganges med x, og x fratrækkes 1(f´(x)=k∙nx^(n-1).

Derfor bliver b fjernet da der ikke er noget x-led, den bliver altså ganget med 0, og dermed bliver b til 0. Derfor fjernes x-leddet også for a. Ved brug af grundreglen, ganges x-leddet med potensen, og derefter fjernes der 1 fra potensen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu