Differentialkvotient | Opgave

Indholdsfortegnelse
Teori
Opgave 1

Uddrag
1) Forklar med dine egne ord hvad begrebet differentialkvotient dækker over.

2) Gør rede for hvorledes begrebet ”Differentialkvotient” er defineret – det her er ikke en tekstopgave, det er ren matematik. Spørg hvis I er usikre på hvad I skal gøre.

3) Anvend 3-trins reglen til at vise at: f(x) = x2 har f´(x)=2x

4) Forklar hvordan man differentierer et polynomium.

5) Vis et eksempel på det du forklarede i spørgsmål 4.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu