DHO | Tøjets udvkling

Indledning
Moden bliver brugt til at signalerer tidens problematikker, og har siden 1800-tallet skabt en enorm identitetsmæssig og økonomisk betydning. I min problemformulering vil jeg gå ind og kigge på hvilken udvikling moden har gennemløbet, samt hvilke kulturstrømninger der har haft en afgørende betydning for moden. Derudover vil jeg se på hvordan man visuelt kan se de kulturtræk, som har afspejlet en bestemt periode i modens udvikling.
Til sidst vil jeg vurdere udviklingen og diskuterer hvilke kulturstrømninger der har haft den største påvirkning på moden.

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
Redegør for begreberne kulturstrømninger og mode. 2
Trend 4
Kulturstrømninger 4
Analyser kulturtræk ud fra en selvvalgt tøjreklame. 4
Vurder dels udviklingen i tøjmoden, dels diskuter hvilke kulturstrømninger der har haft størst påvirkning på tøjmoden gennem tiden. 7
Litteratur liste 11

Uddrag
Mode er et fænomen som normalt knyttes til tøjmode, samt tøjmodens fortsatte forandring2. Ordet mode kommer oprindeligt fra fransk og kommer fra det latinske ord ”modus”, som betyder ”måde”. Ordet mode betyder at en bestemt adfærd eller genstand er den mest anderkendte måde set fra en stor gruppes perspektiv. Modebegrebet bliver oftest anvendt på områder der har med adfærd, kultur og samfund at gøre. I og med at moden bliver anvendt på disse områder, kan man bruge moden til at signalerer hvilken politisk holdning eller sociale grupper man tilhører. Det skaber en tavs dialog mellem mennesker, da man ud fra det visuelle udtryk skaber en forestilling om personens sociale gruppe samt eventuelle holdninger.3

Moden startede ved at man ønskede at dekorerer sin krop, og derfor begyndte at lave tatoveringer, gennemboringer og skamfering af huden. På denne måde kunne man signalere en vis status og dermed også at gøre sig seksuelt attraktiv overfor andre.2

Med tiden blev påklædning en naturlig del af udseendet og en almen regel når man omgik andre mennesker. Tøjet fik en større dekorativ betydning og man fik en voksende trang til at udtrykke sig igennem tøjet. Historisk set er begrebet mode blevet brugt til at beskrive alle aspekter af fænomenet. Det dækker derfor både over produktionen, brugen og stilskiftet1

Indtil midten af 1800-tallet var mode bestemt fra de europæiske regenter og deres hoffer. Regenten lavede love og bestemmer for hvordan man skulle klæde sig i forhold til ens samfundsklasse. Tøjet afspejlede hvilken position personen havde i samfundets hierarki. Hvis en person ønskede at rykke op i hierarkiet, forsøgte man at klæde sig som en samfundsklasse placeret højere oppe i hierarkiet. Den moderne mode startede derfor ved landenes ledere og overhoveder.2

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter