Indledning
Nutidens selvstændige karrierekvinder finder sig ikke i mænds undertrykkelse, men kvindekamp er ikke et nyt fænomen. Det er en kamp, der er foregået over de sidste århundrede med forskellige fokuspunkter gennem årene.

Under det moderne gennembrud blev der sat fokus på kvinders rolle i samfundet gennem kunst og litteratur, hvor der især var fokus på kvinders seksuelle undertrykkelse, idet man som kvinde forventedes at være sædelig og jomfruelig indtil ægteskabet, hvilket ikke var et krav for mændene.

Denne seksuelle undertrykkelse blev udgangspunktet for en samfundsdebat, bedre kendt som sædelighedsfejden. En af periodens mest bemærkelsesværdige forfattere er Herman Bang, som gennem sin impressionistiske skrivestil, satte fokus på de stille eksistenser, som ikke havde meget at sige i samfundet, herunder den undertrykte og længselsfulde Katinka Bai i Ved vejen.

Indholdsfortegnelse
Indledning ................................................................................................................................................................ 1
Kap. 1: Redegør for kvinders rolle i slutningen af 1800-tallet og deres kamp for seksuelle rettigheder i
sædelighedsfejden ....................................................................................................................................................1
1.1 Kvinders rolle i slutningen af 1800-tallet ................................................................................................................ 1
1.2 Sædelighedsfejden ................................................................................................................................................... 2
Kap. 2: Foretag en analyse og fortolkning af Herman Bangs Ved vejen med fokus på, hvordan kvinderne fremstilles. ................................................................................................................................................................ 2
2.1 Fortællerforhold og titel .......................................................................................................................................... 2
2.2 Tid............................................................................................................................................................................ 2
2.3 Sted og miljø ............................................................................................................................................................ 3
2.4 Komposition............................................................................................................................................................. 3
2.5 Sprog ....................................................................................................................................................................... 3
2.6 Personer .................................................................................................................................................................. 4
2.6.1 Fru Katinka Bai................................................................................................................................................ 4
2.6.2 Hr. Mathias Bai................................................................................................................................................ 5
2.6.3 Huus................................................................................................................................................................. 5
2.6.4 Kvindetyper ..................................................................................................................................................... 6
2.7 Symboler .................................................................................................................................................................. 8
2.8 Tema og budskab..................................................................................................................................................... 8
Kap. 3: Perspektiver til tekst/tekster om kvindeundertrykkelse og til nutidens litteratur og medier hvor ligestilling, køn og seksualitet stadig er omdrejningspunktet. .................................................................................8
3.1 Det røde gardin af Amalie Skram, 1899 .................................................................................................................. 8
3.2 Den sidste balkjole af Herman Bang, 1887 ............................................................................................................. 9
3.3 Nutidens litteratur og medier .................................................................................................................................. 9
Konklusion ............................................................................................................................................................. 10
Kildeliste ................................................................................................................................................................11
Bøger ........................................................................................................................................................................... 11 Hjemmesider................................................................................................................................................................ 11
Baggrundsviden ........................................................................................................................................................... 12

Uddrag
1.2 Sædelighedsfejden
Sædelighedsfejden er den første offentlige diskussion om seksualmoralen i norden. På denne tid gjaldt der ifølge loven samme regler for mænd og kvinder om seksuel afholdenhed, hvor kun sex indenfor ægteskabet var acceptabelt.

I praksis måtte mændene grundet deres højere samfundsstatus gerne have sex før ægteskabet, hvor kvinderne forventedes at være jomfruelige og afholdende.

Debatten foregik primært mellem forfattere, kunstnere og forkæmpere for kvindernes rettigheder. Disse var alle en del af de højere samfundsklasser og debatten nåede derfor ikke ud til den brede befolkning.

Sædelighedsfejden var en debat med flere synspunkter, hvor de mest kendte modparter er Bjørnstjerne Bjørnson og Georg Brandes.

Bjørnson startede debatten ved at udgive teaterstykket ”En Hanske”, som dannede grobund for handskemoralen, der er af den overbevisning at mænd burde være mere kyske og opføre sig mere som kvinderne, når det gælder seksualitet.

Modparten, Georg Brandes, mente i modsætning til dette, at kvinder skulle have lov til at følge deres seksuelle drifter og udfolde deres seksualitet mere lig mændene. Senere nåede debatten den brede befolkning, hvor seksualmoralen blev taget op til overvejelse og debat, her var den generelle holdning at mændene skulle kontrollere deres drifter og blive mere kyske, som det forventedes af kvinderne (Bønnelycke 2018).

Kap. 2: Foretag en analyse og fortolkning af Herman Bangs Ved vejen med fokus på, hvordan kvinderne fremstilles.

Ved vejen er skrevet af Herman Bang og er oprindeligt udgivet i novellesamlingen Stille eksistenser i 1868, hvorfra Ved vejen er den mest kendte tekst.

2.1 Fortællerforhold og titel
Historien er fortalt af en personbunden 3. persons fortæller. Yderligere er der en indre synsvinkel, da Katinkas tanker og følelser fremgår af romanen: ”Katinka vidste knap hvad hun selv sagde. Mens hun talte, følte hun blot en pludselig ubeskrivelig Længsel efter Huus.” (Bang 1886: 103).

Titlen ”Ved vejen” beskriver hovedpersonen Katinkas liv, hvor hun i mange tilfælde ser til ved vejen og ikke går med vejen som de andre. Hendes tilværelse er præget af gentagelser, hvor hun ofte observerer andre, som forbipasserende på vejen, hvor hendes liv passerer uden hun udretter det store.