DHO – Industrialiseringen

Indledning
Den industrielle tidsalder varede omkring 150 år. Den begyndte fra begyndelsen af 1800-tallet til midten af 1900-tallet. I industrialiseringen begyndte man at bruge mekaniske fremstillingsmetoder til masseproduktion, virksomheder begyndte at udvikle og benytte maskiner som kunne forøge produktionen yderligere med mere.

I den løbende opgave vil jeg komme ind på den industrielle udvikling i perioden 1850 til 1914, hvor jeg vil bruge ”Rubens dampvæveri 1880” fra illustreret Tidende til at lave en kildekritisk analyse. Udover vil jeg lave en analyse, fortolkning & perspektivering af U.P Overby: ”Snart dages det, brødre” hvor jeg vil komme ind på diverse holdninger, budskaber, arbejdsforhold samt fagbevægelsen optakt i industrialiseringen.

Som en afrunding vil jeg sammenligne analyseresultaterne fra faget dansk, hvor jeg har brugt den litterære analysemetode baseret på systimes håndbog i dansk bog. Til blanding med den historiske del har jeg benyttet mig af en kildekritisk analysemetode, så jeg vurdere om kilden er troværdig med hensyn til tekstens indhold.

Indholdsfortegnelse
Forside
Problemformulering
Indledning
Hovedafsnit
Redegørelse 1850 - 1914
Kildekritisk analyse
Analyse U.P Overby: ”Snart dages det, brødre”
De danske konsekvenser i industrialiseringen fra perioden 1850 – 1914
Skønlitteratur som historisk kilde
Metodeafsnit
Konklusion
kildeoversigt

Uddrag
”Den anden industrielle revolution” var starten for 1850erne. Store ændringer indenfor landbrug, masseproduktion el. fabriksproduktion, transportmetoder, minedrift & spinde- og væveindustri. Folkene og virksomheder var vandt til manuel produktion og trækdyr som transport, men nye tider kom dem i møde. Det økonomiske og teknologiske kom frem i byerne, og vi var ved begyndelsen af den maskine baseret fremstillingsindustri.

I starten arbejdede man med håndgerningsarbejde i bomuldsindustrien, hvor man senere hen fik maskineriet produktion af tekstilindustrien, fabrikker til diverse virksomheder medflere. Folkene begyndte også at udvikle teknologier til produktion af jernbaner så lokomotiverne kunne køre .

”Det er ikke det mindst interessante ved denne storartede udvikling, at den falder omtrent i løbet af et århundrede, og at dette tidsrum omfatter både fabrikationens kamp for sin eksistens, den gradevise og betydningsfulde omdannelse af hele spinde- og væverindustrien fra et håndgerningsarbejde til en af de smukkeste og fuldkomnest udviklede mekaniske industrigrene”

Det begyndte i England, hvor man påførte formålsbestemte fabrikker til produktion af tekstiler som bomuld eller hør. Drivkraften blev ændret markant ved indførslen af jernbaner, forbedret veje, anlæggelse af kanaler også påført til leverings veje, dampmaskinen samt lokomotiverne – og ikke mindst den automatiseret produktion folkene var på vej mod. Senere udbredte revolutionen sig til Europa, Nordamerika med flere. som man kalder den anden industrielle revolution, hvor jernbane transport blev mere og mere udbredt.

”Det er naturligt, at man er tilbøjelig til at se på det solide, især når der er tale om de grundpiller, på hvilke verdensindustrien hviler. Enhver kan derfor forstå, at man fremhæver jern og kul som de to forsvarligste og vigtigste bærere af denne. Disse to materialer støtter i en væsentlig grad hele nutidens industrielle udvikling,”

Jernbanerne blev bygget af jernmaterialer til at kunne fragte varer frem og tilbage, hurtigere og nemmere end nogensinde før. Flere og flere lande blev en del af revolutionen, og vi var altså på vej mod globaliseringen. Damplokomotiverne blev et helt nyt og innovativt transportmiddel for fabrikkerne & virksomhederne. Aldrig havde man set så hurtig en transport.
Hallerne blev ombygget til støberier og montering af de store dampmaskiner og damplokomotiver.

Den nye udvikling indenfor transport og kommunikation førte verden et godt skridt frem mod globaliseringen. I Europa var det først Belgien, Frankrig & Tyskland som tog ved lære af Storbritannien. De var Englands naboer, og var i forvejen økonomisk højtudviklede.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu