DHO | Hvidsten Gruppen

Problemformulering
- Redegør for de vigtigste begivenheder i forbindelse med Danmarks besættelse med hovedvægt på modstandskampen.
- Giv en analyse og fortolkning af, hvilket billede der tegnes af de centrale karakterer og tematikker i Hvidsten Gruppen. Vis med konkrete nedslag, hvordan filmiske virkemidler og dramaturgiske principper anvendes til at fremstille dette.

Indledning
Filmen Hvidsten Gruppen skildrer, hvordan det var at leve under de forudsætninger, der var under 2. verdenskrig. Den fremkalder følelser og oplevelser, der gør, at publikum kan identificere sig med karaktererne.

Valget af “Hvidsten Gruppen” skyldes personlige interesser for historiske kontekster for perioden og om heltemod, hvilket tydeligt skildres i filmen, da folkene i Hvidsten Gruppen tager kampen op for et frit land. Derudover er det fascinerende, hvordan politiken og privatlivet pludselig bliver to sider af samme sag.

Vi vil besvare problemformuleringen; “Hvilken rolle og betydning har modstandsgruppen “Hvidsten Gruppen” for Danmark, og kan de kaldes helte eller skurke?”, samt redegøre for de vigtigste begivenheder i Danmark under besættelsen og i den sammenhæng også komme ind på de centrale karakterer og tematikker i Hvidsten Gruppen.

Dette vil vi med konkrete nedslag i de filmiske virkemidler og dramaturgier, der er anvendt til at fremstille disse indblik, understøtte.

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse 1
Indledning 1
Historisk redegørelse -
Modstandsbevægelsen under Danmarks besættelse 1940-1945 2
Filmisk analyse og fortolkning af “Hvidsten gruppen” 3
Karakterer - personkarakteristik 4
Præmis 5
Lyd 7
Tematikker og genre 7
Symboler 8
Konklusion 8
Litteraturliste 10

Uddrag
Tematikker og genre
Hvidsten Gruppen er en historisk film. En genre, som filmen har elementer af, er melodramaet. Filmen har en gennemgående dramatisk form, som vises ved musik, der viser karakterernes følelsesmæssige op- og nedture. Filmen har også fokus på en lang række moralske aspekter. Filmen berører bl.a. følelsesmæssige emner som døden, sorg og ufrivillig adskillelse.

Temaerne fremstår som frihed og ansvar og generationens påvirkning af hinanden og kønsroller. Det er tydeligt, at mændene føler, de har et ansvar. Et eksempel er i scene 5, hvor dyrlægen Albert og hans kone sidder og diskuterer om, hvad der er det rigtige at gøre. Albert siger bl.a. “Det er nødvendigt at gøre det her Gusta!”.

Mændene tog altså et individuelt valg om at indlede modstandsarbejdet.

En anden tematik, som der sættes fokus på, er kønsopdelingen i hjemmet. Dette ses allerede i scene 2, hvor man kan se den klare opdeling mellem mænd og kvinder. Kvinderne står i køkkenet, mens mændene spiller kort. Dette bliver bakket op af radioen i køkkenet, som sender Statens Husholdningsråd, der fortæller hvordan en god husmor opfører sig.

Symboler
Igennem filmen ses forskellige nationale symboler. Bla I scene 2, hvor Dannebrog fylder væggen i baggrunden. Det fremkalder en fællesskabsfølelse.

Filmen viser altså familiefællesskab og en stærk national og lokal identitet. Heltefremstillingen i filmen er tydelig. Heltefremstillingen fremstiller både mænd og kvinder, og bliver et centralt punkt for fortællingen.

Dette ses også gennem deres afskedsbreve. Her fremgår det, at de går døden i møde med ære og stolthed. Dyrlægen Albert skriver fx ”I skal huske, at der må være nogen der falder i krig, ”, mens Johan Kjær Hansen skriver: ”Far skal nu dø fra jer. Der skal I ikke græde over. Jeg går bort med ære.”

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu