Det moderne gennembrud og sociale forhold | DHO

Problemformulering
Hvorfor og hvordan ændrede befolkningens levevilkår og arbejdsforhold sig i slutningen af 1800-tallets Danmark?

1. Gør rede for samfundsudviklingen i Danmark i anden halvdel af 1800-tallet med særligt henblik på ændringer i befolkningens levevilkår og arbejdsforhold. Inddrag kilden ”En kvinde fortæller, 1927” i redegørelsen.

2. Lav en analyse og fortolkning af Herman Bang: Nogle Fattigbesøg før jul (1880) og Nexø: Lønningsdag. En Idyl (1900) med fokus på portrætteringen af miljøet og sociale klasser.

3. Diskutér, hvilken betydning samfundsudviklingen i perioden fik for befolkningens levevilkår og arbejdsforhold.

Indledning
Jeg har i min DHO valgt at arbejde med problemformuleringen: ”hvorfor og hvordan ændrede befolkningens levevilkår og arbejdsforhold sig i slutningen af 1800-tallets Danmark? ”.

Denne problemformulering har jeg valgt da denne periode i dansk historie giver et godt overblik over levevilkårene og arbejdsforholdene samt dens hurtige udvikling gennem anden halvdel af 1800-tallet.

Der er godt med kilder og tekster til rådighed til at afklare problemformuleringen og jeg vil inddrage bestemte kilder og tekster til at besvare spørgsmålene i min problemformulering.

Jeg vil starte med at redegøre for samfundsudviklingen i anden halvdel af 1800- tallet hvor jeg også inddrager teksten: ”En kvinde fortæller, 1927”.

Dernæst vil jeg begynde på min analyse og fortolkning af Herman Bang: Nogle fattigbesøg før jul og Nexø: Lønningsdag.

En Idyl. Til sidst vil jeg vurdere og diskutere hvilken betydning samfundsudviklingen fik i perioden for befolkningen levevilkår og arbejdsforholdene. Min problemformulering er derfor således

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse 2
Indledning 3
Problemformulering 3
Metodeovervejelse 3
Redegørelse 4
Analyse 5
Vurdering og diskussion 8
Konklusion 8
Kildeliste 9

Uddrag
I min redegørelse vil jeg besvare følgende problemstilling: ”Gør rede for samfundsudviklingen i Danmark i anden halvdel af 1800-tallet med særligt henblik på ændringer i befolkningens levevilkår og arbejdsforhold.

Inddrag kilden ”En kvinde fortæller, 1927” i redegørelsen. ”, så vi kan få en bedre forståelse for hvad der skete i denne periode og hvordan forholdene var for arbejderklassen og hvad industrialiseringen betød for deres vilkår.

Den anden halvdel af 1800-tallet kalder man også for industrialiseringen. I denne periode som strækker sig fra cirka 1840-1914 var der stærk fremgang i det danske landbrug

dette skyldes den engelske industrialisering som begyndte allerede i 1700-tallet og da England var i problemer angående deres fødevarer til den voksende bybefolkning m.m.

Kom der gang i den danske kornproduktion, hvilket resulteret i en stærk eksport af korn fra Danmark til England.

Med denne kraftige udvikling i landbruget som resulteret i større indkomster til Danmark kom der også nye teknologiske opfindelser såsom dampmaskinen

jernbaner, elektricitet m.m. som medvirkede til en dristig ændring for vilkårene i produktion, transport af folk og produkter samt handel. Alt dette resulteret i et moderne industrisamfund i Danmark.

Alt denne industrialisering medførte også en stor tilflugt fra landsbyerne til storbyerne. Der blev skabt nye erhverv og arbejdsfabrikker

før i tiden var de primære erhverv i Danmark erhverv som landmænd, skovbrug og fiskeri, men nu med den nye modernisering

havde man brug for at udruste de nye fabrikker og maskiner med arbejdere som kunne producere gas, olie og elektricitet.

Med andre ord så kom der øget beskæftigelse for det danske samfund. Den øget beskæftigelse startede med de små lokalefabrikker som manglede bemanding på det nyudviklet maskiner

disse lokalfabrikker solgte produkter til nærområderne. Beskæftigelsen blev højere i 1860’erne da der kom større og mere internationale fabrikker i centralområderne og i slutningen af 1890’erne nået beskæftigelsen et højere niveau da man kraftigt begyndte at eksportere til udlandet.

Med industrialiseringen blev arbejdsvilkårene også vigtigere for arbejderklassen. Den store tilflytning til storbyerne gav fabrikkerne en større arbejdskraft og det resulteret i nedsatte lønninger.

Med øget beskæftigelse kom der også øget priser på fødevarer og derfor måtte hele familien i en husstande komme i arbejdstøjet for at tjene til føden og klare sig i storbyen.

Arbejdstimerne var lange, typisk fra 06 om morgen til kl. 18 om aften. I: ”En kvinde fortæller, 1927” får vi også et stærkt indblik i den Industrialisering der skete i det danske samfund og hvordan arbejdsvilkårene var på landbruget samt storbyerne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu