Det Moderne Gennembrud og sociale forhold 1870-1890 | DHO

Problemformulering
Hvorfor og hvordan ændrede befolkningens levevilkår og arbejdsforhold sig i slutningen af 1800-tallets Danmark?

1. Gør rede for samfundsudviklingen i Danmark i anden halvdel af 1800-tallet med særligt henblik på ændringer i befolkningens levevilkår og arbejdsforhold. Inddrag kilden ”En kvinde fortæller, 1927” i redegørelsen.

2. Lav en analyse og fortolkning af Herman Bang: ”Nogle Fattigbesøg før jul” (1880) og Nexø: ”Lønningsdag. En Idyl” (1900) med fokus på portrætteringen af miljøet og sociale klasser. Afslut din analyse med en sammenligning af de to tekster.

3. Vurdér, hvilken betydning befolkningens ændrede levevilkår og arbejdsforhold fik for samfundsudviklingen i perioden.

Indledning
I min DHO har jeg valgt at arbejde med problemformuleringen ”Hvorfor og hvordan ændrede befolkningens levevilkår og arbejdsforhold sig i slutningen af 1800-tallets Danmark. Jeg har valgt denne problemformulering fordi det giver et overblik over levevilkårene og arbejdsforholdene i denne periode. Der er en masse kilder og tekster som jeg har fået til rådighed, og kilderne som jeg skal inddrage, er meget overskuelige.

Jeg vil starte med at redegøre for samfundsudviklingen i anden halvdel af 1800-tallet, hvor jeg så skal inddrage teksten ”en kvinde fortæller, 1927”. Derefter begynder jeg på analysen og fortolkningen af Herman Bang: ”Nogle Fattigbesøg før jul” (1880) og Nexø: ”Lønningsdag. En Idyl”. Til sidst har jeg så tænkt mig at vurdere og diskutere om hvilken betydning samfundsudviklingen havde i perioden for levevilkårene og arbejdsforholdene.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Problemformulering 3
Metodeovervejelse 4
Redegørelse 4
Analyse 5
Vurdering 8
Konklusion 8
Litteraturliste 9

Uddrag
I min redegørelse har jeg tænkt mig at besvare min problemstilling som lyder således ”Gør rede for samfundsudviklingen i Danmark i anden halvdel af 1800-tallet med særligt henblik i befolkningens levevilkår og arbejdsforhold. Hvor jeg skal inddrage kilden ”En kvinde fortæller, 1927” i redegørelsen.

1800-tallets anden side bliver kaldt for industrialiseringen, perioden strækker sig fra 1850 til 1920. I denne periode var der en stor fremgang i tekstilproduktionen, processen var langsom, men med bedre økonomiske tider, befolkningstilvækst og stigende effektivisering af landbruget samt meget bedre udnyttelse af naturens ressourcer. Udviklingen var næsten ligesom den som havde fundet sted i Storbritannien.

Der skete os en kæmpe udvikling i med teknologien her i Danmark, der kom opfindelser som dampmaskinen, jernbaner, elektricitet m.m. som gjorde at der kom en ændring for vilkårene i produktion, produkter samt handel og transport af folk, blev meget lettere og det resulterede i et moderne industrisamfund.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu