Det Moderne Gennembrud og Arbejderklassen | DHO

Opgavebeskrivelse
• En redegørelse for samfundsudviklingen i Danmark i anden halvdel af 1800-tallet samt arbejderbevægelsens opståen baseret på” Fabriksarbejderne”.
• En litterær analyse af” Engelske socialister” og med særligt fokus på fremstillingen af jeg’et
samt en analyse af udviklingen på lovmæssige rammer for arbejderklassen.
• En perspektivering og diskussion om hvordan DMG og arbejderbevægelsen har påvirket Danmark?

Indledning
I slutningen af 1800-tallet/under starten af det moderne gennembrud spillede arbejderbevægelsen en stor rolle i samfundet.

Som gruppe satte den en stopper for kapitalisternes forsøg på at udnytte en af de svagere grupper i samfundet.

Arbejderbevægelsen med Louis Pio som frontmand har haft en stor betydning for samfundet. Som gruppe satte de problemer under debat ligesom datidens forfattere.

Jeg vil i denne opgave beskæftige mig med den industrielle revolution, det moderne gennembrud og arbejderbevægelsens opståen.

Jeg vil også analysere ”Engelske socialister” af Holger Drachmann. Til sidst vil jeg diskutere og perspektivere til Det moderne gennembrud og Arbejderbevægelsens betydning for Danmark i dag.

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
Metode 2
Redegørelse 3
- Den industrielle revolution 3
- Det moderne gennembrud 3
- Arbejderbevægelsens opståen 4
- Fabriksarbejderne 5
Analyse 5
- Engelske Socialister 5
- Gud og kirken i fokus 6
- Sjette strofe 7
- Udvikling i rettighederne for arbejderklassen 8
Perspektivering og diskussion 8
- Arbejderbevægelsens påvirkning på Danmark 8
- Det moderne gennembruds betydning for Danmark i dag 9
Konklusion 9
Citerede værker 10

Uddrag
Jeg har i min DHO valgt at bruge den ny-kritiske analysemetode i forhold til teksten ”Engelske Socialister” af Holger Drachmann.

Det har jeg gjort for at dele teksten og fortolke det bedst muligt. Ved hjælp af denne metode kan jeg dokumentere forfatterens budskab bedst muligt, samt hvordan han formidler dette.

Jeg har også benyttet mig af den socialhistoriske/ideologiske analysemetode på teksten også. Det har jeg gjort for at forstå de sociale

historiske og ideologiske tendenser i datidens samfund og dermed undersøge de vilkår og problemer arbejderklassen stod overfor.

Undervejs i arbejdet har jeg også benyttet mig af den kildekritiske metode. Det har gjort for at vurdere kildens pålidelighed, samt hvilken kontekst teksten er skrevet i, eller hvis teksten har en bestemt tendens.

---

Det moderne gennembrud anses som værende en litterær periode i historien. Den strækker sig fra 1870-1890. (Zelang, u.d.)

Perioden distancerede sig fra romantikken, hvor man fremstillede alt som værende smukt og nydeligt.

I det moderne gennembrud var der fokus på politiske budskaber, og det blev fremstillet både ved malerier og skrift. Litteraturen blev mere levende, da man satte

problemer under debat. Livssynet var dermed markant anderledes. Med stor inspiration fra videnskabsmanden Charles Darwins forskning og filosoffen Friedrich Nietzsches løsrev man sig fra den romantikkens idealisme og den kristne tro.

Under det moderne gennembrud gør man nemlig oprør mod idealismens dualistiske verdenssyn. Man går altså ikke og drømmer om en anden verden længere.

I det moderne gennembrud, slår man fast, at der kun findes en verden. Denne verden kan ses, måles, vejes og analyseres på.

Man kan dermed tale om, at man havde en mere videnskabelig tilgang til tingene i denne periode. (Kjær-Hansen, 2021)

Allerede i 1849 fik Danmark en demokratisk forfatning, som også banede vejen for mere frihed hos borgerne.

Den helt store kritiker under Georg Brandes, som han gjorde via. en række forelæsninger i 1871. Det frie individ var meget i fokus, samt kritikken ift. de tre k’er.

Debatten om køn, klasse og kirke var især fokus. Det er dog først ved det rigtige systemskifte i 1901, at Danmark får et egentligt demokrati, hvor parlamentarismen blev indført.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu