Det moderne gennembrud | Noter Analyse

Opgavebeskrivelse
Opgave 1 – Redegørelse for perioden
Opgave 2 – Redegørelse for den neutralistiske skrivestil
Opgave 3 – Kort forfatterportræt at Henrik Pontoppidan
Opgave 4 – Analyse
- Miljøbeskrivelse
- Personkarakteristik
- karakteristik af novellens fortælleteknik
- Fortællerens rolle
Opgave 5 – Perspektivering

Uddrag
Det moderen gennembrud var en periode lige efter romantikken, hvor man fik øjende op for hvor hårdt og barskt det var at leve dengang som fattig.

Man havde lige i romantikken haft en periode hvor alt var flot og alle havde det godt. I den periode glemte man alt om hvor dårligt de fattige havde det, og hvor slemt den nederste del af samfundet havde det.

I perioden det moderne gennembrud, blev der skrevet en masse tekster og malet en masse mallerier, om den fattige del af samfundet.

I de tekster der blev skrevet, var der mange forskellige skrive stiler, man brugte fx den neutralistiske skrivestil hvor man skrev hvad man så.

Og ikke opdigtede noget. Det var Georg Brandes, som stillede sig op og turde sige han synes det var dårligt man ikke snakkede om de fattige men i stedet gemte dem væk som om de var ingen ting.

Han kæmpede for kvinderetlighederne og fattige skulle blive set. Det gjorde mange mennesker godt kunne lide Georg Brandes, fordi han satte alt det moderne gennembrud i fokus

og han turde sige at ikke alting var perfekt, men mange af tingende faktisk var de modsatte end perfekt som man mente i romantikken.

---

I det moderne gennembrud var skivestilen meget dyster, man kan allerede læse i det første afsnit i teksten ”den neutralistiske skrivestil” at man prøvede at gør det hele så virkeligt som det var.

Man ville ikke prøve at fremskynde Danmark, eller få det hele til at lyde romantisk som havde gjorde før i romantikken.

Man gjorde netop det modsatte og viste hvordan de fattige havde det, når de kæmpede for deres liv. Ligesom man ser på maleriet ”udslidt” hvor en fattig daglejer lægger død på marken imens hans hustru råber efter hjælp.

Når forfatteren skrev med den såkaldte neutralistiske skrivestil, prøvede forfatteren at fremstille mennesket og naturen så nøjagtigt som muligt.

Det får man beskrevet i teksten, den neutralistiske skrivestil hvor der står ”De naturalistiske forfattere bestræber sig på at beskrive mennesker og omgivelser så nøjagtigt

som var det et stykke naturvidenskabelig forskning, der blev udført i et laboratorium.” Det vil så sige, forfatteren ville skrive situationen så nøjagtigt som overhovedet muligt.

Hvis der lå en mand med en arm og var ved at dø, så var det sådan forfatteren ville beskrive det. I det moderne gennembrud var der ofte noveller man skrev

i disse noveller prøvede man at realiserer de fattiges vilkår og vise hvordan deres hårde hverdag var. Når forfatteren skrev, var det i med den registrerende fortæller, der beskrev man den realistiske form.

Den registrerende fortæller overlader læsseren til at læse imellem linjerne, læseren kan få lov til at tænke selv og forestille sig hvad dr sker imellem linjerene.

Derfor fører denne fortælleform hen til at der er en form for scenisk fremstilling, hvor man følger personerne tæt på som i det moderne gennembrud er de fattige.

I den sceniske fremstilling, kan læseren nærmest få medfølelse for personerne i teksten, når man læser om hvor hårdt og fattigt de har det.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu