Det moderne gennembrud | DHO | 10 i Karakter

Indledning
Jeg har valgt at arbejde indenfor dette område med, hvordan befolkningens levevilkår og arbejds-forhold ændrede sig i slutningen af 1800-tallet.

Det har jeg, fordi det er en spændende tid af den danske historie, hvor der sker nogen spændende udviklinger og forandringer.

Derudover findes der en masse gode og interessante kilder til forarbejdet, samt de allerede forudbestemte tekster som skal inddrages. Jeg har derfor i min DHO

valgt at arbejde med problemformuleringen: ”Hvorfor og hvordan ændrede befolkningens levevilkår og arbejdsforhold sig i slutningen af 1800-tallets Danmark?”.

Indholdsfortegnelse
INDLEDNING 1
PROBLEMFORMULERING 1
METODEOVERVEJELSE 1
REDEGØRELSE 2
- SOCIALE KLASSER 2
- ARBEJDSFORHOLD 2
- UDVIKLINGEN I SLUTNINGEN AF 1800-TALLET 3
ANALYSE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
- ANALYSE AF LØNNINGSDAG, EN IDYL 4
- ANALYSE AF NOGLE FATTIGBESØG FØR JUL 6
- SAMMENLIGNING AF ”LØNNINGSDAG, EN IDYL” OG NOGLE FATTIG BESØG FØR JUL 7
VURDERING 9
DISKUSSION 9
KONKLUSION 10
LITTERATURLISTE 11

Uddrag
Arbejdsforholdene i industrien havde mangel på sikkerhed. Selv den basale sikkerhed var der ikke engang styr på. Det udsatte hver dag alle arbejderne for en stor fare, når de udførte deres arbejde.

I tekstilindustrien havde man ansat børn, som blev sat til at samle det spildte bomuld under spinde-maskinerne.

Det var farligt at kravle rundt under spindemaskinerne, da tøjet, håret, arme eller ben, nemt kunne sættet sig fast eller blive klemt inde i spindemaskinerne.

Derudover de ringe vilkår under arbejdet, så havde næsten alle fabrikkerne et afsindigt dårligt indeklima. Det var dog især bomuldsfabrikkerne, der var præget af dette, grundet alle de små partikler og støv fra bomuldet, som fløj rundt i luften.

Det krævede altså en enormt god udluftning på fabrikkerne, hvis arbejdsmiljøet skulle holdes sikkert, men det var bare ikke prioriteret dengang.

På grund af næsten ingen udluftning, fik mange af arbejderne lungeproblemer, fordi støv og rester satte sig i lungerne på dem når de dagen lang gik og indåndede det.

Det var også ganske normalt at få høreskader, da maskinerne kørte på et højt lydniveau. Andre arbejdsskader var heller ikke unormale, grundet tunge løft og slid på kroppen.

I jernindustrien var der også stor risiko for forbrændinger, grundet mangel på sikkerhed. Men dem som havde de allerhårdeste og dårligste arbejdsvilkår var dem, som arbejdede i minerne.

En normal dag for dem i minerne bestod af 12 timers arbejde, 2 kilometer under jorden, kun lys fra stearinlys, sammenstyrtnings risiko, giftige gasser og eksplosionsfare. Minearbejderne var altså dem som havde de værste forhold.

---

Industrialiseringen var en periode fra omkring 1850-1920. Udviklingen startede så småt i midten af 1800-tallet men tog først alvorligt fart i slutningen af 1800-tallet.

I denne periode havde det danske landbrug stor vækst på grund af den engelske industrialisering, hvor de havde store problemer med deres fødevarer, hvilket gav det danske landbrug og kornproduktion et kæmpe skub fremmad.

Den store vækst i landbruget gav også Danmark en større indkomst, som dermed gjorde Danmark i stand til at udvikle på de teknologiske opfindelser.

Herudaf kom nye opfindelser som elektricitet, dampmaskiner og jernbaner. Alt dette medførte et moderne industrisamfund i Danmark.

Der kom helt nye vilkår til for produktion, og transport af både mennesker og varer til handel. Men trods den nøgleposition landbruget kom i var det byerne der havde størstedelen af befolkningstilvæksten.

Det var ikke kun de store byer som København og Odense der havde størstedelen af befolknings-tilvæksten, det var også købstæderne.

Der var med de nye transportvilkår kommet flere veje hvor der langs dem også blomstrede nye bysamfund. Arbejdsforholdene blev væsentlig bedre, lønnen blev lidt højere og dagene blev kortere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu