Det moderne gennembrud | DHO | 10 i karakter

Problemformulering
Lav en historisk redegørelse for væsentlige aspekter af samfundsudviklingen i Danmark i perioden 1849-1900. Herunder særligt fokus på industrialisering, arbejderklasse og synet på de fattige.

Indledning
Det moderne gennembrud foregik i slutningen af 1800-tallet. helt præcis fra 1870-1890. Det moderne gennembrud begyndte at dyrke litteraturen på en helt anden måde.

Det handlede ikke længere om den perfekte verden, som man kendte fra perioden Romantikken. Man fokuserede mere på hvordan virkeligheden var.

Georg Brandes var en kendt debattør og kulturperson. Det var ham, der mente litteraturens ændring som det moderne gennembrud. Det som der var mest under debat i litteraturen i den periode, var klasse, køn og kirke.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Problemformulering
Redegørelse
Analyse
Perspektivering

Uddrag
Industrialiseringen startede i midten af 1800-tallet, og det skabte en stor arbejderklasse. Bl.a. skyldtes det af den ulighed der var under det moderne gennembrud.

Husmænd og landarbejdere havde behov for at flytte fra land til byen og forsøgte at blive lønarbejdere i industrien. De rigere folk i storbyerne, som ejede fabrikkerne stod bag den voksende industri.

Det var den måde industrialisering fik byerne til at vokse, men det skabte også en del splid mellem befolkningen, fordi samfundet var delt op i forskellige klasser. arbejdsløshed var meget høj, varerne var dyre, arbejdsvilkårene var dårlige og lønnen var alt for lavt.

Derfor var der mange som var fattige under det moderne gennembrud. Mange valgte at flytte ind til byen, og der blevet bygget mange lejligheder, så arbejderne og deres familie kunne bo i der.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu