Problemformulering
Hvorfor og hvordan ændrede befolkningens levevilkår og arbejdsforhold sig i slutningen af 1800-tallets Danmark?

Indledning
Det moderne gennembrud var en tid hvor industrialiseringen for alvor tog fat i Danmark. Store fabrikker blev åbnet inde i byerne og det tiltrak en masse arbejdskraft ude fra landet grundet det faktum at der var bedre arbejdsforhold at finde inde i byerne.

Arbejderne var vant til meget hårde levevilkår og arbejdsforhold ude på landet og det at søge ind til byerne var derfor en god mulighed for mange.

Industrialiseringen resulterede derfor i en stor urbanisering i de store byer og der kom flere og flere mennesker ind og bo i byerne.

I min opgave vil jeg forsøge at kigge nærmere på disse hændelser og dermed besvare min problemformulering ud fra dem.

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
Problemformulering 1
Metode 1
Redegørelse af levevilkår 2
Analyse 3
- ”Nogle fattigbesøg før jul” af Herman Bang 3
- ”Lønningsdag” af Martin Andersen Nexø 5
- Sammenligning af de to tekster 7
Hvilken betydning havde befolkningens ændrede levevilkår og arbejdsforhold for samfundsudviklingen? 7
Konklusion 8
Litteraturliste: 9
Bilag 9

Uddrag
Både levevilkårene og arbejdsforholdene var meget barske i slutningen af 1800-tallet. Størstedelen af befolkningen levede deres liv i en hårdtarbejdende arbejdsklasse med ringe arbejdsforhold samt levevilkår.

I erindringen ”En kvinde fortæller, 1927” fortæller en kvinde om hende samt hendes families tilværelse i et yderst fattigt liv i landbrugsarbejde som i takt med urbaniseringen ændredes til et yderst fattigst arbejdsliv inde i byen.

Kvinden voksede op på landet i Hornstrup og hendes far var en hårdtarbejdende væver. Hun fortæller at det var en fattig tilværelse og at især hendes far måtte slide hårdt for at familien kunne overleve:

”Det var en tilværelse i yderst fattigdom, trods det at far altid havde nok at bestille og sled og slæbte i det.” (En kvinde fortæller, 1927 s. 1 l. 4-5).

Det var altså et barskt liv kvinden og hendes familie levede hvor hver dag bragte hårdt slid og arbejde for at der kunne komme mad på bordet.

Dette var ikke unormalt for arbejderklasse familier i tidsperioden hvor mange mennesker arbejde hårdt dag ud og dag ind under barske forhold for at sikre overlevelse for dem og deres familie.

Grundet disse forhold og levevilkår er det forståeligt at flere og flere søgte ind imod byerne for at søge bedre arbejde og et bedre liv for dem og deres familier.

Netop dette gjorde også kvindens familie da hendes far tog til Horsens for at søge arbejde: ”1868 oprettede Crome og Goldschmidt fabrikker i Horsens.

Far havde vel gennem avisen og bekendte fået noget at vide om forholdene. I juli måned rejste han til Horsens og fik arbejde med det samme.

Den 4. december kom far og hentede os og alt vort indbo.” (En kvinde fortæller, 1927 s. 1 l. 18-21). Industrialiseringen var en af de store faktorer der spillede en stor rolle i at flere og flere søgte mod storbyerne i håb om et bedre liv.

Inde i byerne var der mulighed for at få bedre jobs med bedre arbejdsvilkår samt bedre løn hvilket kunne resultere i at familier som kvindens kunne forbedre deres levevilkår og forhøje deres livskvalitet.

Kvinden fortæller også om hvordan hende og familiens liv bliver forbedret markant efter deres flytning ind til byen og fabriksarbejdet: ”Nu mærkede vi snart, at der korn flere penge til huse.

Vi fik bedre kost, og kaffe var ikke så sjælden en vare mere. Senere fik vi en 2-værelses lejlighed. Et klædeskab, nyt bord og et par stole mere blev købt ind efterhånden.” (En kvinde fortæller, 1927 s. 1 l. 25-27).

Det er altså tydeligt at familien nu oplever nogle levevilkår som de ikke før har oplevet. Der kommer bedre mad på bordet samtidig med at deres boligforhold også forbedres løbende.

Derudover er der altså nu også oftere penge til fornøjelser som for eksempel kaffe hvilket førhen har været en sjælden vare i husstanden.