Det Moderne Gennembrud | 1800-tallet udvandring | DHO

Problemformulering
I slutningen af 1800-tallet emigrede 300.000 danskere til Amerika, svarende til 10% af den daværende befolkning1. Hvad ligger til grund for denne udvandring?

- Til start vil jeg redegøre for de udfordringer, som prægede danskerne under industrialiseringen
- Derefter vil jeg analysere ”Paa grund” af Johan Skjoldborg med henblik på at klargøre de psykiske og fysiske aspekter, som de rejsende stod overfor under udvandringen og den efterfølgende bosættelse i Amerika
- Afslutningsvis vil jeg med udgangspunkt i analysen diskutere og vurdere, hvad der ligger til grund for udvandringen fra Danmark, som var forholdsvis lille, modsat de store udvandringer fra Norge og Sverige

Indledning
Jeg har valgt at skrive om 1800-tallets udvandring, hvori jeg vil tage udgangspunkt i udvandringen fra Danmark til Amerika under industrialiseringen. Grunden til, at jeg har valgt netop dette emne er fordi, at jeg synes, at det er et interessant emne, da den europæiske udvandring har haft en stor betydning for verdenshistorien.

Derimod har udvandringen fra Danmark til Amerika ikke haft en afgørende betydning for verdenshistorien, men den har derimod haft en stor betydning for samtiden samt nutidens Danmark.

Emnet er tilmed relevant for både Dansk og Historie, da litteraturen havde stor indflydelse på ideerne om at emigrere til Amerika, og starte et nyt liv på den anden side af Atlanterhavet.

Min problemformulering vil blive besvaret med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Derfor vil jeg starte med at redegøre for de typiske udfordringer, som danskerne stod overfor under industrialiseringen.

Derefter vil jeg sætte fokus på de psykiske og fysiske udfordringer, som datidens befolkning stod overfor under industrialiseringen.

Det vil jeg gøre ved at analysere fortællingen ”Paa grund” af Johan Skjoldborg. Med udgangspunkt i analysen vil jeg diskutere og vurdere, hvilke primære grunde der er til den ”lille” udvandring fra Danmark, modsat vores nabolande Sverige og Norge, hvor jeg vil inddrage viden og fakta fra en række sekundære og objektive kilder.

Som afslutning på min opgave kommer der en overordnet konklusion på emnet med henblik på, at få besvaret min problemformulering.

Indholdsfortegnelse
Forside...............................................................................................................1
Indholdsfortegnelse................................................................................................2
Indledning & problemformulering ...............................................................................3
Problemformulering & udfordringer under industrialiseringen.............................................4
Udfordringer under industrialisering.............................................................................5
Udfordringer under industrialisering............................................................................6
Analyse af ”Paa grund” ............................................................................................7
Analyse af ”Paa grund” ...........................................................................................8
Analyse af ”Paa grund” & Udvandringen fra Sverige og Norge ..........................................9
Udvandringen fra Sverige og Norge & Konklusion.........................................................10
Litteraturliste......................................................................................................11
Litteraturliste......................................................................................................12

Uddrag
Da industrialiseringen i 1850 nåede sit klimaks i Storbritannien stod Danmark på sidelinjen, og måtte vente et par årtier inden, at den nåede hertil4. Danmark var ude af stand til at følge med Storbritanniens industrialisering, og situationen blev forringet, da briterne satte forbud mod alt eksport af industriel teknologi.

Derudover spillede mangel på penge, råstoffer og diverse energikilder også en rolle for Danmarks stilstand.

Trods Danmark på daværende tidspunkt var herre over en stor flåde, så formåede de aldrig at koloniser sig i samme omfang, som briterne havde formået. Med tiden viste det sig at have sine følgekonsekvenser, da de store industrilande såsom Storbritannien og Frankarig havde erhvervet sig store mængder råvarer fra deres kolonier, som blev hentet hjem og bearbejderet på fabrikkerne i hjemlandet.

Danmarks eneste koloni på daværende tidspunkt var øgruppen St. Thomas, St. Jan og St. Croix, som ligger i det forhenværende ”Dansk Vestindien” i Caribien.

Ørene kunne dog ikke bidrage nok til at løfte den danske økonomi og sætte fart under den danske industrialisering, da den eneste råvarer, som kunne transporteres tilbage til Danmark var sukker.

Danmark kunne derfor ikke følge med lande som Frankrig og Storbritannien, som var de ”store kanoner” under industrialiseringen, da der var stor mangel på især jern og stål.

Derfor forblev Danmark en landbrugsland og en søfartsnation, hvor eksport af landbrugsvarer var fundamentet for den danske økonomi. I 1870 faldt de internationale kornpriser og der blev lagt told på korn.

Danmark blev tvunget til at omstille sig fra værende en landbrug- og søfartsnation til udelukkende at være et industriland8.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her