Det forsømte forår | Opgave

Indledning
Magtmisbrug og indoktrinering var hvad man som elev i datidens skoler kunne forvente. Undervisningen bestod primært af udenadslære samt læreremser - selvstændig tænkning var der altså intet af.

Blev man som elev anset som værende ikke disciplinær nok, havde lærerne alt ret til at straffe. Det var ikke unormalt at man blev slået eller verbalt overfaldet af sin lærer. Lærerne var altså indehaver og misbruger af en absurd mængde magt og omverden lod det blot stå til.

En der dog ikke forholdte sig passivt var Hans Scherfig, der i romanen Det forsømte forår fra 1940 skildrer og ikke mindst kritiseres denne skoleform. En roman der senere hen i 1993 blev filmatiseret af Peter Schrøder.

Uddrag
Roman til gengæld fremstiller virkelig Lektor Blomme som en magtfuld herre. Her fornemmer vi også, at det ikke blot er Lektor Blommes eget selvbillede, men at han har en reel magtposition.

Netop som han bevæger sig ind på skolens grund og indtræder sin titel som lektor, sker nemlig en markant ændring i hans karakter: ”Og når han tager plads på klassens kateder, er han Cæsar selv” (l. 27-28).

Hans Scherfig gør brug af det sproglige virkemiddel, metafor, ved at sammenligne Hr. Blomme med diktatoren af Den Romerske Republik, Julius Cæsar.

Denne metafor gør, at vi som læsere får noget velkendt at kunne identificere Lektor Blomme med og således et bedre billede af hans adfærd.

Der er altså tale om et diktatur, hvor Lektor Blomme, ligesom Cæsar, ene og alene har al magten. Vi kan forestille os, hvordan de andre lærer og særligt eleverne må kaste sig ængsteligt i støvet for ham, og at lejeligheden, for at få et ord indført, aldrig byder sig.

Igen bruges der en metafor, når eleverne bliver benævnt som slaver: ”Ydmyge slaver hilser ham underdanigt” (l. 20). Ved brug af ordet slaver, ser vi igen en særlig skæv magtfordeling.

Lektor Blomme bliver fremstillet som værende hævet højt over de andre, som værende deres befalende herre, mens eleverne blot er rettighedsløse.

På samme måde får vi et indtryk af, at han behandler sine elever yderst dårligt, da slaveri typisk forbindes med vold og trusler.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu