Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Beskriv udviklingen i det danske streaming-marked. Inddrag bilag 1, 2 og 3. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inkl. mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 relevante faktorer fra produktparameteren, som streamingtjenester anvender til at skabe konkurrencemæssige fordele
- Produktportefølje (sortiment):
- Onlineservice:

Opgave 3
Foretag en brancheanalyse på det danske marked for streaming
- Konkurrenter på markedet:
- Nye indtrængere:
- Substituerende produkter:
- Leverandørerne

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn: Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inkl. Mellemrum
- Streamingtjenester befinder sig i PLC-kurvens vækstfase
- Hvis Apple køber Netflix er det vertikal integration
- Disney+ benytter sig af en eksklusiv distributionsstrategi

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevente bilag skal du: identificere en udfordring for Apple TV+. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring

Uddrag
Streaming har for alvor fået fat i det danske marked, hvor markedet har oplevet en eksponentiel udvikling i det seneste årti.

Det vante flow-tv har på rekordtid mistet store markedsandele til fordel for streamingtjenesterne, som til gengæld har overtaget dem.

Store udbydere som Viaplay, Youtube, DRTV og Netflix har taget danskerne og det danske streaming marked med storm.

Særligt det yngre segment har streamingtjenesterne gjort stort indtryk ved. Det ses bl.a. ved andelen af de 16-24 årige, som benytter sig af flow-tv, er faldet med 73% siden 2012.

Særligt siden 2015 har udviklingen for alvor taget fart. En undersøgelse fastlægger bl.a. at 95% af de 12-34 årige streamer mindst én gang om ugen, hvilket selvsagt er hovedparten af den yngre befolkningsgruppe.

Men det er ikke blot det yngre segment som streamingtjenesterne virkelig har fået fat i. Udvikling viser, at aldersgruppen 34-55 år så 67% mere streaming i 2018, end de gjorde i 2016.

Denne faktor indikerer tydeligt hvor stærkt et indtog streaming har i det danske marked. Derudover ses også hvor tydeligt forbruget er steget på streamingtjenester.

Tilbage i 2016 brugte en gennemsnitlig dansk husstand kr. 275 om året på streaming. Dette forbrug var allerede i 2017 steget til kr. 584.

Danske DRTV er én af de udbydere, som også nu tilbyder streaming. Dette sker på baggrund af ændret seermønster.

Man kan som streaming forbruger nu se serier og lign. fra tidlig morgen i stedet for at skulle vente til det traditionelle fjernsyn viser det sent om aftenen.

---

Onlineservice er en periferiydelse, som diverse streaming virksomheden værdsætter højt. Onlineservice består af, at den konkrete streamingtjeneste har dyrebare informationer om kunden

og kundens profil. Hovedparten af alle streamingtjenester har den feature, at flere brugere kan bruge samme konto under forskellige navne.

Dette giver virksomheden informationer om de forskellige brugere, og hertil kan streamingtjenesterne anbefale forskellige film og serier

på baggrund af kontoens forskellige søgninger. Denne periferiydelse gør det mere overskueligt for kunden at benytte sig af produktet.

De periferiydelser som bliver beskrevet ovenover er fundamentale for streaming virksomhederne, hvis de ønsker at danne en konkurrencemæssig fordel på det danske marked.

Som tidligere beskrevet, så skal de forskellige virksomheder have det mest populære sortiment. Derudover skal virksomheden også bestræbe sig på at blive den endelige streamingtjeneste som kunderne benytter sig af.

Her spiller periferiydelsen service en stor rolle. Det er vigtig at have en god service i forbindelse med at have den nødvendige information om kundeprofiler, så man kan anbefale de rigtige serie og film.