Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser det danske ølmarked. Inddrag bilag 1, 2 (video) og 3 samt figurerne i bilag 13, 14 og 15. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 relevante faktorer i omverdenen, der påvirker virksomhederne på det danske marked for øl.
- Konkurrenter
- Mellemhandlere
- Miljø

Opgave 3
På baggrund af bilag 9-12 bedes udarbejdet en kort analyse af bryggeriet Vestfyens interne forhold.
- Produktudviklin
- Produktion
- Marketing
- Salg og service

Opgave 4
Identificere en udfordring for Bryggeriet Vestfyen på det danske ølmarked. Diskuter to forslag til vækststrategi, der vil kunne løse den valgte udfordring.

Uddrag
I denne redegørelse er der blevet lavet en markedsanalyse af det danske ølmarked herunder hvilket marked de befinder sig på.

Det danske ølmarked i Danmark består af en del store, landsdækkende forhandlere. De landsdækkende er som primært Royal Unibrew og Carlsberg som har et samarbejde med en del butikker der udelukkende benytter sig af indirekte distribution via

de forskellige mellemhandlere. Markedet er øl i Danmark er særdeles præget af præferencer blandt kunderne, hvilket vil sige at vi kan identificere det til

at være et heterogent marked og dvs. at der er stærke præferencer idet kunderne vælger bestemte udbydere frem for andre f.eks. Carlsberg i stedet for Tuborg Classic.

Der er tale om differentieret delvist monopol idet vi har svagt, mellem eller stærke præferencer hvor vi har en stor udbyder

Carlsberg med en markedsandel på 58,8% samt et antal små udbydere såsom Royal Unibrew med en markedsandel på 22,4% hvilket også vil gøre dem til markedsudfordrer.