Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser det danske ølmarked. Besvarelsen må maksimalt fylde 1800 anslag inklusive mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 relevante faktorer i omverdenen, der påvirker virksomhederne på det danske marked for øl. Husk at forklare, hvilke teorier/modeller, du anvender og hvorfor.

Opgave 3
Diskuter følgende udsagn:
a) Vin og øl er i snæver konkurrence med hinanden.

Opgave 4
Med udgangspunkt i ovenstående besvarelse af opgave og relevante bilag, skal du identificere en udfordring for Herslev Bryghus på det danske ølmarked.
Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
I Danmark er ølmarkedet bestående af en lang række mindre spillere, specialbryggerierne, samt større aktører såsom markedslederen Carlsberg Danmark A/S og markedsudfordreren Royal Unibrew A/S – med markedsandele på henholdsvis 57,3 pct. og 22,8 pct.

Markedet er derfor præget af monopolistisk konkurrence, idet der samtidig med fund af de mange aktører findes et heterogent marked. I året 2020 i Danmark var der i alt 228 bryggerier

hvilket er en stigning på 12 bryggerier i forhold til det forgående år samt foreliggende for en rekord. Flere og flere nye bryggerier kommer til som nye indtrængere på markedet, og i gennemsnit sker omtrent 2.000 nye lanceringer af øl hvert år.

I flæng med coronakrisens udsving og økonomiske konsekvenser, har man forventet en swallow- effekt på det danske ølmarked, men denne har endnu ikke udtrykt sig.

Coronakrisen har blandt andre haft den efterdønning, at salget gennem off trade har taget en markant stigning, som er gået negativt udover restaurationssektoren.

Selve ølmarkedet udvikler sig i en positiv retning, hvor mikrobryggerierne blandt andre er begyndt at eksportere, og derudover former ølrevolutionen sig også fornuftigt.

Overordnet set har konkurrencen aldrig været hårdere på det danske ølmarked, og mikrobryggerierne oplever høj konkurrence fra store aktører, hvor man her fokuserer på at give gæsten en både smagsfuld oplevelse

men ligeledes historien bag oplevelsen for at differentiere sig heraf. Derudover vinder øl uden alkohol stort indpas hos danskerne, og i året 2020 var alkoholfri øl blandt de syv varegrupper, som steg markant i forhold til salget heraf.

Af opsamling er det at konkludere, at danskernes alkohols- og spiritusvaner ikke har ændret sig drastisk, og samlet set er det endnu øl og vin, som er de mest almene handlede typer af alkohol, hvorledes de udgør 83 pct. af det samlede salg af alkohol i Danmark.

---

Til besvarelse af pågældende opgave har jeg benyttet mig af omverdensmodellen, da denne model er ideel for at beskrive de eksterne forhold, som har indflydelse på udvikling og salg af øl i Danmark.

I samspil med ovenstående tegner omverdensmodellen et her-og-nu billede af virksomhedernes eksterne situation på markedet i form ølmarkedets relevante nærmiljø samt fjernmiljø.

Den uafhængige omverden, virksomhedernes fjernmiljø, rummer de forhold, som virksomhederne ikke eksakt kan handle og styre, men allerhøjst forsøge at påvirke.

På det danske marked for øl kommer dette specielt til udtryk, når virksomhederne har begrænset indflydelse på Folketingets vedtagelser i form af politiske- og lovgivningsmæssige forhold ved udbruddet af pandemien covid-19.

I de seneste år er det kommet til udtryk, at man fra politisk side kan lukke sektorer ned i samfundet, og visse tiltag kan have stor, kritisk betydning for virksomheders økonomiske følgevirkninger.

Først og fremmest har pandemiens nedlukning haft stor betydning for on trade- salget i Danmark, hvor det bevises, at restaurationssektoren er faldet med 56 pct. Dette er en betydelig trussel for bryggerierne

som har storinvesteret i restauranterne og har måttet vælge at gå denne vej gennem restaurationssektoren, og som derfor har behov for at få afkast heraf – såkaldte storinvesteringer kunne blandt andre være fadølsanlæg og andet udstyr.