Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriserer det danske ølmarked. Inddrag bilag 1, 2 (video) og 3 samt figurerne i bilag 13, 14 og 15. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 relevante faktorer i omverdenen, der påvirker virksomhederne på det danske marked for øl.

Opgave 3
Analyser bryggeribranchens anvendelse af produktparameteren.
- Produktudvikling:
- Kvalitet:
- Mærke/Brand:
- Emballage:

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
1. Bryggeriet Vestfyen kan bedst karakteriseres som markedsnicher på det danske ølmarked.
2. Private labels er en fordel for ølproducenterne.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du:

Uddrag
I denne opgave vil jeg karakteriserer det danske ølmarked, her vil jeg bl.a. komme ind nogle af de store bryggerier, nye tendenser i branchen og især omkring specialøl.

Det danske ølmarked er med tiden blevet et meget stort marked, hvor der er rigtig mange forskellige varianter af øl. De fleste bryggerier har et dybt sortiment og såvel i år 2017 kom der hele 1.622 nye øl på marked

hvilket vil sige i gennemsnittet kom der 4,5 nye øl hver dag. Grundet, så mange øl-nydere i Danmark, er det yderst interessant for nye virksomheder at komme ind på det danske øl marked.

Fra år 2016 til år 2017 var der næsten en fordobling af nye bryggerier fra 16 til 30, hvilket er rekord. Tendensen ligner, at det kun vil fortsætte i en retning, altså mange flere bryggeri debutanter.

Dog vil konkurrence og være stor, da der så mange virksomheder der finder dette marked interessant, hvilket kan være med til at udkonkurrere de ineffektive virksomheder.

Mange af bryggerierne opstår i mindre byer og små øer, hvilket bidrager til lokal sammenhængskraft, beskæftigelse og økonomi. Som noget helt nyt er carlsberg og Royal Unibrew nu de bryggerier der lancerer klart flest nye øl.

Det har de fordi håndværksøl har for alvor fået stor succes, hvilket er inspireret fra USA under navnet craft beers. Her er formålet altså kvalitet frem for kvantitet, altså at man skal nyde øllen, fremfor bare at blive beruset af dem.

I år 2017 satsede Royal Unibrew for alvor på specialøl, hvor der blev lanceret nye forskellige brands i et samarbejde med Anders Kissmeyer. Carlsberg og Royal Unibrew satser stort på de nye varianter

da de forventer en stor stigning i markedsandelen for specialøl i stedet for industriøl. I år 2018 lancerede Aarhus bryghus en ny øl på markedet, som bliver kaldt “den tynde øl”, på 1% alkohol.

Der er kommet en ny tendens ude på marked, den danske øl bliver altså tyndere og såvel ifølge opgørelsen som bryggeriet har lavet, er alkoholprocenten faldet i de par sidste år.

Dette undre dog ikke indehaveren af specialforretningen i Voldby. Her siger hun bl.a. hvordan folk hellere vil smage lidt mere end at blive fulde i en fart, hvilket er begyndt at blive tendensen i Danmark.

Dog er det ikke den tynde øl der sælger bedst for Aarhus bryggeri, men dog sælger de stadig nok til at kunne have det med i deres sortiment.