Det danske ølmarked | Afsætning | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser det danske ølmarked. Inddrag bilag 1, 2 (video) og 3 samt figurerne i bilag 13, 14 og 15. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 relevante faktorer i omverdenen, der påvirker virksomhederne på det danske marked for øl.

Opgave 3
Analyser bryggeribranchens anvendelse af produktparameteren.

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
- Bryggeriet Vestfyen kan bedst karakteriseres som markeds nicher på det danske ølmarked.
- Private labels er en fordel for øl producenterne.
- Bryggeriet Vestfyens speciale øl kan bedst betegnes som et spørgsmålstegn i Boston-modellen.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du:
- Identificere en udfordring for Bryggeriet Vestfyen på det danske ølmarked. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
I 2017 kom der 1622 nye øl på det danske ølmarked, hvor dette var rekordår. De stammer fra de 197 bryggerier samt kontraktbryggerier, som blandt andet er Coop Denmark, Harboes Bryggeri, Bryggeriet Vestfyns m.m.

Derudover er der de to store spiller på markedet, som er markedslederen Carlsberg, der har 58% af markedet, og udfordreren Royal Unibrew, som har 22% af markedet.

De er de bryggerier der producerer flest nye øl. De produkter, som øl producenterne i Danmark især producerer er Pilsneren, som står for 59% af salget, efterfulgt af Classic, som står for 20% af salget.

Derudover er der flere mindre speciale øl, som produceres. Noget som de to store spillere, Carlsberg og Royal Unibrew, har satset på, er markedet for speciale øl, som er stigende.

Ifølge Bryggeriforeningen er markedet steget fra 2012 med en andel på knap 5 procent til 2017 med en andel til lige under de 10%.

Specialøllene er snart lige så omfangsrige som vinhylderne i diverse detailbutikker. Mens markedet for specialøllene er i vækst, er markedet for den almindelige konsum-øl dog på vej ned.

---

Til at analysere relevante faktorer i omverdenen, som påvirker virksomhederne på det danske marked for øl benyttes den uafhængige omverden indenfor omverdens modellen.

De kulturelle forhold er i den grad en faktor, som påvirker de danske øl bryggerier på ølmarkedet i Danmark. I de sidste par år har der været en stigende tendens indenfor sundhed hos de danske forbrugere.

De danske forbrugere vil gerne leve sundere og det gælder over alle parameter, også indenfor alkohol. I begyndelsen var det især de økologiske produkter, herunder øl, som forbrugerne efterspurgte.

I takt med tiden ændrede sig, og sundhedsbølgen voksede begyndte flere forbrugere også at efterspørge den alkoholfrie øl.

Dette kunne sagtens have været en stor udfordring for de danske øl producenter, men flere virksomheder tilpassede sig kundernes efterspørgsel, lyttede til deres pain og begyndte at producere de alkoholfrie øl.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu