Det danske chartermarked | Afsætning | 12 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1 - Karakteriser det danske chartermarked
Opgave 2 - Analyser 2-3 relevante faktorer i den uafhængige omverden, der påvirker de danske charterselskaber.
- Miljø
- Teknologiske forhold
- Demografiske forhold
Opgave 3 - Analyser købsadfærden ved køb af en charterrejse.
- Målgruppe
- Behov
- Købemotiver
- Købstyper og købsadfærd
- Køberoller
- Beslutnignsprocessen
Opgave 4 - Diskuter følgende udsagn:
a. Virksomheden Primo Tours benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus.
b. Charterrejser befinder sig på nuværende tidspunkt i nedgangsfasen i PLC-kurven.
c. Ved analyse af danskernes rejsevaner er det bedst at benytte en kvalitativ dataindsamlingsmetode.
Opgave 5 - Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag bedes du identificere en udfordring for Primo Tours på det danske chartermarked. Diskuter mulige løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Det danske chartermarked har i 2019 oplevet en nedgang i forhold til det forrige år, fortæller bilag 1. Tallene i bilag 3, viser dog at 2019 stadig er højere end tallene fra det sidste årti, og viser dermed den store udvikling af solgte charterrejser fra 2017.

årene inden havde tallene lagt konsekvent under 1.000.000, men efter 2017 ligger de fra 1.050.000 og over, med et rekordår i 2018 på hele 1.125.000 solgte rejser.

Bilag 1 viser at økonomi, usikkerhed om vejret og folks købelyst kan være blandt årsag til nedgangen i 2019. Ved et dybere kig på markedet vil det stå klart at det består af en række forskellige udbydere, der tilbyder service til deres kunder.

Disse kunder befinder sig på B-2-C markedet, hvilket betyder at det er forbrugere, der handler med det formål at dække deres egne behov.

Hvis man kigger på Bilag 2, bliver udviklingen fra år 2017-2019 vist over de 12 største rejsearrangøre i Danmark. Her ses det tydeligt at markedet bliver domineret af få store udbydere og de befinder sig derfor under konkurrenceformen differentieret oligopol.

Markedet er ligeledes betegnet ved en præference fra kunderne ift. valg af udbydere, hvilket skaber en hård konkurrence på marked. Den hårde konkurrence ses dog tydeligt i bilag 2, til at blive domineret af virksomheden Spies.

Virksomheden ligger som markedsleder, med størstedelen af markedsandelen på markedet. Dette kan ses i bilag 2, der viser at Spies er kommet op og sælge omkring 250.000 rejser i de 3 analyserede år, ift. de efterfølgende virksomheder der ligger omkring 150.000 slag om året.

Disse virksomheder kan betegnes som markedsudfordrene, som følger Spies tæt i konkurrencen.

Apollo, TUI og Bravo tours/Sun tours er navnet på disse udbydere, der alle har ca. samme markedsandel. Til sidst ses markedsfølgerne, som er virksomheder som Sunweb og Primo tours.

---

I denne opgave vil der blive gjort brug af omverdensmodellen, der sætte fokus på de eksterne forhold. Modellen består af to dele: afhængige og uafhængige omverden.

I denne opgave bliver der dog kun fokuseret på den uafhængige omverden, der beskriver fjernmiljøet og som sjældent kan blive påvirket af virksomhederne på markedet.

Der bliver taget udgangspunkt i 3 faktorer som er, miljø, teknologiske forhold og demografi og analyseret hvordan de påvirker de danske charterselskaber.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu