Deskriptiv Statistik | Opgave

Indholdsfortegnelse
Redegørelse for fagbegreber til statistik 3
Diskrete variable 4
Grupperede variable 5
Redegørelse for brug af diagrammer og indekstal 6

Uddrag
Redegørelse for Fagbegreber Til Statistik
Observationer: Det Kaldes Observationer, Når Man Inden for Statistik Beskriver Hvilke Værdier, Som Man Skal Regne På.

Det Kan Også Kaldes en Iagttagelse, Da Man Foretager Observationer Af Ting Man Gerne Vil Undersøge. Flere Observationer Kaldes Et Observationssæt.

Hyppighed: Hyppigheden Angiver Hvor Ofte en Given Situation, Eller Et Element, Forekommer I en Statistik Eller Optælling. Det Vil Sige at Hvis F.eks Højden 180 Forekommer 7 Gange I Et Observationssæt Er Hyppigheden 7

Frekvens: Frekvensen Fortæller Hvor Stor en Andel Hyppigheden Af Et Tal Udgør Af Den Samlede Mængde.
Formel for Frekvens = Hyppighed/(Antal Observationer)

Summeret Frekvens: Hvor Mange Gange Der Optræder Et Tal I Dette Interval, Sammenlagt Med De Tidligere Intervaller.

Så Grundlæggende Sker Det Ved at Lægge Frekvenserne Sammen Op Til Den Ønskede Værdi. Her Betegnes De Summerede Frekvenser Med..
F_i=f_1+f_2+...+ F_i=∑_(J = 1)^i F_(J ) for I = 1,2,...,k

Variationsbredde: Forskellen Mellem Største- Og Mindsteværdi (Maximum El. Minimum)

Typetal: Typetal Er Den Observation Der Optræder Flest Gange Eller Med Størst Hyppighed Eller Frekvens.

Middeltal/gennemsnit: Summen Af Alle Observationer Divideret Med Antallet Af Observationer.

Formlen for Middeltal Ved Hjælp Af Hyppighed: ▁x=(∑_(I=1)^k X_(I ) * H_i)/n
Formlen for Middeltal Ved Hjælp Af Frekvens: ▁x=∑_(I=1)^kx * F_i

Fraktiler: en Fraktil Er en Vis Andel Af Et Observationssæt. Eksempelvis Er 0,40-fraktilen en Angivelse Af, at 40% Af Observationerne Er Under en Given Grænse. Det Er Således en Generalisering Af Percentil, Kvartil Og Median.

Standardafvigelse: Standardafvigelse Er Når Variabelen Fordeler Sig Omkring Sin Middelværdi

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu