Deskriptiv statistik | Matematik | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Lav en analyse af data hvori du inddrager grafiske præsentationer og deskriptiv statistik.
b) Vurdér købmandens udtalelser. Du kan bl.a. benytte statistiske test og konfidensintervaller.

Opgave 2
a) Bestem den samlede pris for grund og byggeri på både den danske og den tyske side af grænsen.
b) Forklar udregningerne 1) til 4)
c) Bestem restgælden for realkreditlånet og banklånet til byggeriet i Danmark efter 5 år.
d) Bestem ydelsen på det ny realkreditlån og opstil en amortisationsplan for lånet

Opgave 3
a) Lav en grafisk præsentation af udviklingen i grænsehandlen med nydelsesmidler i perioden 2011-2018.
b) Udregn for hvert år hvor mange procent grænsehandlen med nydelsesmidler udgør af privatforbruget.
c) Lav et xy-plot der viser sammenhængen mellem antal år efter 2011 (x), og grænsehandlen med nydelsesmidler i procent af privatforbruget (y). Opstil en lineær regressionsmodel, der beskriver denne sammenhæng.
d) Bestem den prisændring pr. pakke der giver den største forbedring af de offentlige finanser.
e) Bestem den prisændring pr. pakke cigaretter der giver den bedste samlede effekt på samfundsøkonomien og sammenlign med svaret i d).

Opgave 4
a) Tegn grafen for C i et passende koordinatsystem.
b) Bestem ud fra ovenstående model det samlede forbrug af cigaretter den 1. juli 2020, hvis det antages at en pakke cigaretter kostede 45 kr. i Danmark.
c) Vis ved brug af ovennævnte formel for priselasticiteten for en pakke cigaretter i Danmark generelt kan beskrives ved en funktion med forskriften E_p (x)=-0,01005x
d) Bestem priselasticiteten for en pakke cigaretter ved en pris på 45 kr. pr. pakke. og ved en pris på 65 kr. pr. pakke.
e) Bestem den pris, hvor en pakke cigaretter bliver prisneutral.
f) Bestem priselasticiteten for en pakke cigaretter ved en pris på 45 kr. pr. pakke. og ved en pris på 65 kr. pr. pakke i situationen hvor grænsehandel ikke har betydning.
g) Bestem den pris, hvor en pakke cigaretter bliver prisneutral.
h) Sammenlign dine svar fra spørgsmål f) og g) med svarene fra spørgsmål d) og e).

Uddrag
Først så har jeg lavet en graf med punkter, som viser hvordan udvikling har været for øl og sodavand for begge år.

Hvor man kan se dem overfor hinanden. Herunder har jeg så lavet diagrammer, for at dele dem op så jeg kan se hvordan de fordeler sig øl overfor øl, og sodavand overfor sodavand.

Måden jeg har lavet dem på, er ved hjælp af Excel, hvor jeg har markeret tallene så jeg kan få grafiske analyser over det.
1=uge 2, hvilket vil sige at alle ugerne er 1 under det tal den står til.

Ud fra vores diagram for øl, kan man aflæse at der de første uger hen til uge 8/9 så ligger øl omsætningen tæt på hinanden

men så fra uge 11 og frem til omkring uge 24/25 har der været en markant stigning i 2002 i forhold til 2019.

Fra uge 26 og hen, har der været en stigning i øl omsætningen i 2020 i forhold til 2019, men den har ikke været så markant som omkring midten af året.

Ud fra vores diagram omkring sodavand, kan man se at der også har været en stigning i omsætningen i de fleste uger.

Fra omkring uge 13, har stigning været meget markant størstedelen af ugerne overfor 2019 kontra 2020.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu