Deskriptiv statistik | Emneopgaver | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Deskriptiv statistik
- Repræsentativitet og diskret analyse
- Analyse af kontinuert datasæt

Andengradspolynomier
- Teori vedr. andengradspolynomier
- Andengradspolynomier i praksis

Uddrag
Når man skal lave en statistisk undersøgelse over en population, der er for stor til, at man kan undersøge hvert individ, er det i stedet muligt at udtage en stikprøve.

I den forbindelse er det essentielt for undersøgelsens kvalitet, at man sikrer, at den er repræsentativ for hele den population, den skal repræsentere.

Man skal således efter bedste evne sikre, at der ikke er en overrepræsentation af en bestemt gruppering inden for populationen, fordi dette afstedkommer en underrepræsentation af en andre grupperinger.

Dette vil bidrage til en skævvridning af undersøgelsen, hvilket vil kompromittere dens validitet.

En statistisk analyse kan laves af et diskret (ugrupperet) datasæt. Sådanne data anvendes, når man laver statistik over eksakte værdier med en klar og logisk opdeling af data, eller med andre ord over en tællelig mængde.

Som eksempel herpå kan f.eks. nævnes udfaldet af antal øjne ifm. et bestemt antal terningekast eller skostørrelse hos en bestemt aldersgruppe.

---

For intervalfrekvens og summeret intervalfrekvens for grupperede observationer, anvendes samme formel som illustreret under diskret analyse.

Hvis man grafisk ønsker at illustrere summeret intervalfrekvens for et grupperet observationssæt, anvendes dog en stykkevis lineær funktion i stedet for et trappediagram.

Her udgøres koordinaterne ud af punkterne (x0, 0), (x1, F1), (x2, F2), …, (xk, Fk = 1). Herved laves en sumkurve.

Middeltallet for et grupperet observationssæt udregnes på samme vis som for et diskret observationssæt, dog med den forskel, at alle observationer tillægges intervalmidtpunktet som værdi.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu