Deskriptiv statistik | Emneopgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Deskriptiv statistik
- Repræsentativitet og diskret analyse
- Analyse af kontinuert datasæt

Andengradspolynomier
- Teori vedr. andengradspolynomier
- Andengradspolynomier i praksis

Uddrag
Når man skal lave en statistisk undersøgelse over en population, der er for stor til, at man kan undersøge hvert individ, er det i stedet muligt at udtage en stikprøve.

I den forbindelse er det essentielt for undersøgelsens kvalitet, at man sikrer, at den er repræsentativ for hele den population, den skal repræsentere.

Man skal således efter bedste evne sikre, at der ikke er en overrepræsentation af en bestemt gruppering inden for populationen, fordi dette afstedkommer en underrepræsentation af en andre grupperinger.

Dette vil bidrage til en skævvridning af undersøgelsen, hvilket vil kompromittere dens validitet.

En statistisk analyse kan laves af et diskret (ugrupperet) datasæt. Sådanne data anvendes, når man laver statistik over eksakte værdier med en klar og logisk opdeling af data, eller med andre ord over en tællelig mængde.

---

Et andet eksempel på strukturering af data ses ved kontinuert (eller grupperet) datasæt. Her kobles data sammen af en sammenhæng, fordi datasættet ellers vil blive for uoverskueligt, såfremt der kun arbejdes med eksakte værdier.

Her vil observationerne således grupperes i bestemte enheder, som øger anvendeligheden af de indsamlede data. Denne måde at strukturere data på anvendes f.eks.

ved højdemålinger eller aldersgrupper hvor man vil gruppere det observerede i bestemte intervaller. Grupperede variable kan antage alle mulige værdier i et givent interval.

I eksemplet med skostørrelser under afsnittet om diskret data, var mulighederne ikke så mange. Kigger man derimod på folks højde i en udvalgt gruppe, fremkommer der mange flere muligheder, hvis man måler nøjagtigt.

Det kunne f.eks. være 165,8, 171,3 og 187,9. De fleste vil kun forekomme med en hyppighed på 1 og for overskuelighedens skyld giver det derfor mening af gruppere højderne i intervallerne ]160;165], ]165,170], …, ]185,190], ]190,195]. Hvis man noterer en 7. klasses højde vil følgende (fiktive) tabel f.eks. kunne fremkomme:

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu