Deskriptiv Statistik | Emneopgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Diskrete variable:
Fra talrække til frekvenstabel:
Gennemsnit:
Kvartilsæt for talrække og frekvenstabel:
Grupperede variable:
Grupperet data eksempel:
Gennemsnit og kvartilsæt af grupperet data:
Praktiske opgaver:

Diskrete observationer:
1.1) Find frekvens og summeret frekvens for resultatet. Illustrer dem i henholdsvis et pindediagram og et trappediagram:
1.2) Find kvartilsættet for terningkastene:
1.3) Beregn gennemsnittet for terningkastene:
1.4) Beregn varians og standarsafvigelse:

Grupperede observationer:
2.1) Find frekvens og summeret frekvens. Illustrer med henholdsvis histogram og sumkurve.
2.2) Find kvartilsættet for de grupperede observationer
2.3) Beregn gennemsnittet af de grupperede observationer
2.4) Beregn varians og standarsafvigelse
2.5) Sammenlign tabel 1 med tabel 2. Hvor stor forskel har det gjort at gruppere terningkastene på denne måde? Giver det mening at lave grupperingen her? Med hvilken slags data ville det give bedre mening?

Uddrag
Diskrete variabler er en mængde af tal som fremkommer ved at man har målt en bestemt størrelse et hvis antal gange. Dette kan også kaldes et observationssæt. Disse observationssæt kunne for eksempel være:

Højden af elever i en klasse
Antal timer, som elever anvender til afleveringer pr uge
Antal søskende i en række familier
Indkomsten i kroner for en række familier

En diskret variabel eller et observationssæt er en variabel som kan antage bestemte værdier.

---

Herefter findes det øvre kvartil, da jeg har et ulige antal observationer er den øvre kvartil altså den midterste observation over medianen.

I dette eksempel vil den øvre kvartil være 14, tallet imellem 14 og 16. Hvis der havde været et lige antal observationer havde det øvre kvartil været middelværdien af de to midterste observationer igen,

Til sidst findes den nedre kvartil, da jeg har et ulige antal observationer er dette tal er igen det midterste tal men som ligger under medianen.

Den nedre kvartil findes altså ved at tage det midterste tal af den mindste del af observationerne. I denne talrække er den nedre kvartil derfor 8.

Ud fra dette kvartilsæt kan jeg nu konstruere et boksplot. Et boksplot kan give en et hurtigt og nemt overblik over ens observationssæt.

For at kunne konstruere et boksplot er det vigtigt at man kender kvartilsættet samt den største og den mindste observation. Derfor vil jeg nu lave et boksplot ud fra den talrække jeg lige har fundet kvartilsættet på.

I dette boksplot kan man se at den mindste observation er 2 og den største observation er 16. Det ses også at den nedre kvartil er 8, medianen er 13 og den største observation er 16.

---

Man ser ofte grafer, statistikker eller tabeller hvor indholdet er inddelt i grupper. Dette kunne for eksempel være børns fødselsvægt, befolkningens indkomstfordeling eller højden på unge i en session.

Det vil altså sige man ser bort fra de enkelte observationer og kun regner på de observationer der er i de forskellige intervaller, dette kaldes for grupperede variabler.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu