Deskriptiv statistik | Emneopgave | 10 i karakter

Indledning
I indledningen skal I kort forklare, hvad opgaven omhandler og give nogle korte eksempler på, hvordan denne matematik anvendes i ”den virkelige verden”.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Teori
Ugrupperede data
- Population og repræsentativ stikprøve - Jacob H.C:
- Hyppighed og frekvens, også kumuleret - Jacob H.C:
- Diskrete (ikke grupperede) observationer - pindediagram og trappediagram - Jacob H.C:
- Median - Jacob H.C:
- Meget flot
- Kvartilsæt: Anna
- Fint nok, men Jacob har allerede gjort grundigt rede for det samme.
- Fraktiler: Anna
- Godt
- Gennemsnit (middeltal):Anna
- Meget fint
- Varians og Standardafvigelse (spredning):Anna
- Spredningsmål eller positionsmål: Anna
- Grupperede data
- Histogram
- Sumkurve
- Median i Grupperede data
- Indholdet er godt, men layoutet er rodet. Pas på med bare at indtaste linjeskift og mellemrum. Brug afsnitstegn.

Uddrag
- Det samme gælder altså for den kumulerede frekvens (også kaldet summeret frekvens). Den summerede frekvens bruges dog mere i praksis, da det er nemmere at sammenligne procenter.

I den ovenstående tabel ses den summerede frekvens for antal fejl. Den forekommer i sidste kolonne og forkortes ‘Kum. Frekv.’
- Den beregnes på samme måde, dog ved at summere frekvenserne i stedet.

Skrives:
En summeret hyppighed skrives H(xi) (8 = H(x1), 32 = H(x2) osv...)
En summeret frekvens skrives F(xi) (7% = F(x1), 27% = F(x2) osv...)

Den summerede frekvens og hyppighed afbildes som regel grafisk i et trappediagram.
Sådan et billede må du kunne fremtrylle.

Diskrete (ikke grupperede) observationer - pindediagram og trappediagram - Jacob H.C:

- Når man skal visualisere samt lave en oversigt over sine observationer i datasættet, er der forskellige måder at gøre det på. Når man har med et ugrupperet datasæt at gøre, bruger man som regel søjle- eller pindediagram.

Det kan ofte være nyttigt at vælge pindediagram, da den gør dataene overskuelig, kan aflæses direkte og virker ved næsten alle observationer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu