Deskriptiv statistik | Emneopgaeve

Indholdsfortegnelse
Mindstekravsopgaver................................................................. 2
Grundlæggende begreber.................................................................... 3
Diskrete & kontinuerte data.................................................................4
Typetal & middelværdi........................................................................4
Median, kvartilsæt & fraktiler..............................................................5
Varians, spredning & outlier................................................................6
Diagrammer i deskriptiv statistik.........................................................7
Repræsentativitet..................................................................................8
Litteraturliste........................................................................................9

Uddrag
Mindstekravsopgave 1:
Mindstekravsopgaver

Ud fra denne undersøgelse kan vi konkludere, at 0 er typetallet, da det er det tal, som fremstår flest gange ud af de 15 svar.

For at finde median sortere vi alle observationerne så tallene står i rækkefølge. Derefter finder vi det midterste tal i talrækken, i dette tilfælde er der 15 observationer, så man skal i stedet finde det ottende tal i talrækken.

0 0 0 0 1 1 1 22 3 4 4 5 6 7

Vi kan derved konkludere, at medianen er lig 2.
Derved kan vi konkludere, at resultatet 2.

Gennemsnit kan i dette tilfælde findes ved at lægge alle observationerne fra spørgeskemaet sammen, og derefter dividere det med antallet af besvarelser på spørgeskemaet.

Alle observationerne lagt sammen er lig 36
36 / 15 = 2,4

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu